wtorek, 29 marca 2022

Męski exploding box urodzinowy
Men's birthday exploding box

Witajcie!

Męskie prace, szczególnie urodzinowe niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla twórcy. Warto postawić na zaskoczenie, a takie zaskoczenie zawsze towarzyszy otwarciu exploding boxa. Wśród tekturek Laserowe Love znajdziecie ogromny wybór tekturek 3D, które ozdobią wnętrze tego pudełka.

Nasza projektantka Magda Lulaczkowo zdecydowała się na najnowszą kolekcję tekturek „Toys for Boys”, w której zachwycił ją maluch - fiat 126p, niegdyś marzenie każdego faceta. Auto zagościło na środku exploding boxa  na 50 urodziny. W sąsiedztwie bardzo wymownych słów, które odnoszą się nie tylko do tego klasycznego modelu. Odkąd w ofercie naszej siostrzanej marki Lexi Design pojawiła się kolekcja Men's World z fantastycznymi grafikami w stylu vintage, męskie tekturki Laserowe Love zyskały doskonałe towarzystwo. Magda w dzisiejszej inspiracji wybrała grafiki dziewczyn w stylu pin up. Na ściankach i wieczku znajdziecie papiery Lexi Design z kolekcji Blooming Lullaby oraz Fairy Tales. Całości dopełniły czarne perełki i błyszczące cekiny. Exploding box zyskał look z przymrużeniem oka.

Znacie męskie tekturki Laserowe Love? Używacie ich w swoich pracach? Pochwalcie się koniecznie w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

Men's works, especially birthday works, are often a challenge for the creator. It is worth to bet on surprise and such a surprise always accompanies the opening of the exploding box. Among Laserowe Love chipboards you will find a huge selection of 3D chipboards that will decorate the interior of this box.

Our designer Magda Lulaczkowo decided to use the latest collection of chipboard "Toys for Boys", in which she was enchanted by a small car - Fiat 126p, once the dream of every guy. The car was placed in the middle of an exploding box for the gentleman's 50th birthday. In the neighbourhood of very meaningful words, which refer not only to this classic model (I am not old, I'm classic). Ever since our sister brand Lexi Design launched the Men's World collection with fantastic vintage-style graphics, the men's Laserowe Love chipboards have gained perfect company. Magda has chosen pin up style graphics of girls for today's inspiration. On the walls and the lid you can find Lexi Design papers from the Blooming Lullaby and Fairy Tales collections. Black pearls and glittering sequins completed the look. Exploding box got a look with a grain of salt.

Do you know men's Laserowe Love chipboards? Do you use them in your works? Be sure to share in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.Magda użyła / Magda used:


niedziela, 27 marca 2022

Ćwiczenie czyni mistrza - steampunkowy tag
Trust the process - steampunk tag

Witajcie!

Zdarza Wam się denerwować, że praca nie wyszła tak doskonała, jak chcieliście? Zwłaszcza kiedy próbujecie czegoś nowego? Niby każdy wie, że ćwiczenie czyni mistrza, ale jednocześnie łudzimy się, że wszystko będzie wychodziło i efekty przyjdą od razu. Kiedy nie wychodzi, najważniejsza jest wiara, że kolejny raz przyniesie sukces. Trzeba przejść przez towarzyszący początkom dyskomfort, żeby zrobić krok do przodu.

Nasza projektantka Dorota Streng przygotowała na dziś pracę 2 w 1, inspiracyjno - motywacyjną z bardzo wymownym hasłem "Trust the process". Tag z trybikami i rdzą. Bo i mediowanie i steampunk wymagają poznania i wyćwiczenia. Na tło Dorota wybrała arkusz nr 4 z kolekcji Steam Time naszej siostrzanej marki Lexi Design, który jest w tej kolekcji najciemniejszy. Po docięciu i przyklejeniu papieru do bazy zagruntowała go przezroczystym gesso. Następnie ułożyła kompozycję z hdfkowych trybików, kartonu, pianki kreatywnej, kilku odlewów z foremek, druciku. Po zagruntowaniu ich czarnym gesso, Dorota nałożyła w kilku miejscach pasty z efektem rdzy. Na koniec pobrudziała jeszcze bardziej taga, i podkreśliła mechanizmy kolorowymi metalicznymi woskami. Żaróweczka została wycięta z arkusza nr 7 kolekcji Steam Time i również postarzona. Napis pochodzi z paska z napisami z owej kolekcji.

Trzymamy kciuki za Wasze sukcesy w rozwoju umiejętności. Nie poddawajcie się początkowym niepowodzeniom. A może macie swoje sposoby na pokonianie frustracji debiutanta?


Hello Friends! Do you ever get frustrated that your work is not as perfect as you wanted it to be? Especially when you try something new? Everyone seems to know that practice makes perfect, but at the same time we delude ourselves that everything will work out and the results will come right away. When things don't work out, the most important thing is to have faith that the next time will bring success. You have to go through the initial discomfort to take a step forward. Our designer Dorota Streng has prepared a 2-in-1 work for today, an inspirational and motivational piece with a very meaningful slogan "Trust the process". A tag with cogs and rust. Because both mediation and steampunk need to be learned and practiced. For the background Dorota chose sheet #4 from the Steam Time collection by our sister brand Lexi Design, which is the darkest in this collection. After cutting and gluing the paper to the base, she primed it with transparent gesso. She then arranged the composition with hdf cogs, carton, creative foam, some mould casts, wire. After priming them with black gesso, Dorota applied rust-effect paste in several places. Finally, she made the tag even more dirty, and highlighted the mechanisms with coloured metallic waxes. The light bulb was cut from sheet #7 of the Steam Time collection and also aged. The lettering comes from a lettering strip from that collection. We keep our fingers crossed for your success in developing your skills. Don't give up at the beginning. Or maybe you have your own ways to overcome rookie frustration?Dorota użyła / Dorota used:

piątek, 25 marca 2022

Lećmy aż do nieba - mixmediowy balon hdf
Let's fly up to the sky - mixmedia balloon hdf

Witajcie!

Człowieka od zawsze ciągnęło w nieznane i niedostępne rejony. Wznosząc głowę ku niebu, marzył o lataniu. A jednym ze sposobów na oderwanie się od ziemi, było skonstruowanie balonu. Balon hdf Laserowe Love też pozwala ulecieć myślom od przyziemnych trosk i puścić wodze fantazji. Nasza projektantka Angelique Boule de Scrap, rodaczka pierwszych baloniarzy - braci Montgolfier - zaprasza Was w podróż w przestworza kreatywności. 

Nasz balon hdf jest warstwowy i będzie świetną bazą dla technik mieszanych, kolażu i malarstwa. Możecie - podobnie jak Angelique - najpierw pomalować bazę czarnym gesso, żeby kolejne media lepiej przylegały. A potem malować i dekorować, jak Wam wyobraźnia podpowiada. Ciekawy efekt da użycie pasty do spękań i podkreślenie ich pigmentami czy tuszami w sprayu. Angelique ozdobiła swój balon wyciskami z masy plastycznej, ale równie dobrze sprawdzą się tu tekturki czy hdfki Laserowe Love.

Macie na swoim koncie prace z naszym balonem hdf? A może praca Angelique zainspiruje Was do sięgnięcia po niego. Koniecznie pochwalcie się w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

Man has always been drawn to unknown and inaccessible regions. Raising his head to the sky, he dreamed of flying. And one of the ways to get away from the ground, was to construct a balloon. The Laserowe Love hdf balloon also lets your thoughts fly away from mundane concerns and let your imagination run wild. Our designer Angelique Boule de Scrap, a compatriot of the first balloonists - the Montgolfier brothers - invites you on a journey into the skies of creativity. 

Our hdf balloon is layered and will be a great base for mixed media techniques, collage and painting. You can - like Angelique - first paint the base with black gesso so that the subsequent media adhere better. Then paint and decorate as your imagination tells you. An interesting effect can be achieved by using crackle paste and highlighting them with pigments or spray inks. Angelique embellished her balloon with plastic press-outs, but chipboards or hdf base Laserowe Love will work just as well.

Do you have any work with our hdf balloon? Or maybe Angelique's work will inspire you to use it. Be sure to share in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.Angelique użyła / Angelique used:środa, 23 marca 2022

Kartki okolicznościowe z tekturkami w roli głównej
Greeting cards with cardhipboard as the main element

Witajcie!

Uważacie, że bez papierów scrapowych nie da się wykonać kartki? Z tekturkami Laserowe Love takie problemy rozwiązujemy od ręki. Nasza projektantka Marzena Macarena w swojej inspiracji zdecydowała się zachęcić Was do eksperymentów z tłami. Zamiast papierów scrapowych, tło wykonane jest farbami na papierze akwarelowym. Wygląda to bardzo intrygująco, zwłaszcza ta faktura. 

Potem zaczyna się kreatywne komponowanie tekturek i odpowiednie ich barwienie. Marzena zdecydowała się na farby i puder do embossingu. Pamiętajcie jednak o podpowiedzi Ani cytrynowe drzewo, że lakier do paznokci da równie ciekawy efekt, jak podgrzany puder do embossingu.

Jako centralny element warto wybrać dużą tekturkę - ażurową ramkę czy rozetę. Będzie ona przykuwać wzrok, a jednocześnie podkreśli urok mniejszych elementów. Jeśli stawiamy na stonowaną kolorystykę, niektóre mniejsze elementy warto pokolorować mocniejszym kolorem, żeby wyeksponować je w kompozycji i nadać pracy wyrazistości.

Co myślicie o takich kompozycjach bez kwiatków, listków i wstążek? Lubicie eksperymenty z tłami? Chętnie zobaczymy Wasze prace w tym klimacie. A może zainspiruje Was praca Marzeny. Pochwalcie się koniecznie w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.

Hello Friends!

Do you think that it is impossible to make a card without scrapbook papers? With the Laserowe Love chipboards such problems are solved right away. Our designer Marzena Macarena in her inspiration decided to encourage you to experiment with backgrounds. Instead of scrap paper, the background is made with paints on watercolor paper. It looks very intriguing, especially the texture. 

Then begins the creative composing of chipboards and coloring them accordingly. Marzena decided to use paints and embossing powder. But remember Ania - Cytrynowe Drzewo tip, that nail polish will give an equally interesting effect as heated embossing powder.

As a central element it is worth choosing a large chipboard - openwork frame or rosette. It will catch the eye, and at the same time emphasize the charm of smaller elements. If you opt for a subdued color scheme, some of the smaller elements should be colored with a stronger color to expose them in the composition and make the work more expressive.

What do you think about such compositions without flowers, leaves and ribbons? Do you like experimenting with backgrounds? We would love to see your works in this climate. Or maybe you will be inspired by Marzena's work. Be sure to share in our inspiration group on FB - Laser LOVErs.
Marzena użyła / Marzena used: 


piątek, 18 marca 2022

Lampion z żonkilami
Lantern with daffodils

 Witajcie!

Żonkile to jedne z pierwszych wiosennych kwiatów. Ich żółte kwiaty nastrajają pozytywnie, są jak małe słoneczka. Ale jeszcze chwilę musimy na nie zaczekać. 

Zdradzimy Wam pewien sekret - możecie mieć żonkile już teraz. Przez cały rok. Nasza projektantka Paulina Malomalo.pl powie Wam jak. Wystarczy sięgnąć po tekturkowy lampion 3D z żonkilami od Laserowe Love. W domu zrobi się energetycznie i wiosennie. 

Tekturkowy lampion został pomalowany farbami akrylowymi. Paulina wykorzystała na ściankach jednoskładnikowe medium do spękań. Środki kwiatów wypełniła bursztynowymi mikrokulkami. Dodane tu i ówdzie szklane kaboszony w różnych rozmiarach, wyglądają jak krople deszczu czy rosy. Co w połączeniu z dodaniem mchu sprawiło, że można poczuć się jak porannym ogrodzie. Całej kompozycji dopełniają gaza farbowana na żółto i zielono, wstążki oraz taśma z pomponami. 

Jak Wam się podoba efekt końcowy? Przepiękna namiastka wiosny. Czy i Wy w oczekiwaniu na wiosnę przygotowujecie wiosenne dekoracje? A może zainspirujecie się lampionem Pauliny? Pochwalcie się koniecznie w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

Daffodils are one of the first spring flowers. Their yellow blossoms give a positive mood, they are like little suns. But we still have to wait for them for a while. 

Let us tell you a secret - you can have daffodils right now. All year round. Our designer Paulina Malomalo.pl will tell you how. Just reach for a chipboard 3D lantern with daffodils from Laserowe Love. At home will become energetic and springlike. 

The chipboard lantern was painted with acrylic paints. Paulina used one component crackle medium on the walls. She filled the centers of the flowers with amber micro beads. The glass cabochons added here and there, in various sizes, look like drops of rain or dew. What combined with the addition of moss made you feel like a morning garden. The whole composition is complemented by gauze dyed in yellow and green, ribbons and tape with pompons. 

How do you like the final effect? A beautiful substitute for spring. Are you also preparing spring decorations in anticipation for spring? Or maybe you are inspired by Paulina's lantern? Be sure to share in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.


Paulina użyła / Paulina used: