piątek, 29 kwietnia 2022

Zestaw kartek komunijnych
Communion Card Set

Witajcie!

Sezon komunijny w pełni, więc pewnie tworzą się u Was pamiątki na tę okazję. U naszych projektantek również praca wre. W Laserowe Love i Lexi Design przepięknych papierów i dodatków jest cała masa i czasem aż żal wyrzucać pozostałe po pracach skrawki. Jeśli jesteście chomiczkami tak jak nasza projektantka Magda Lulaczkowo, to zachęcamy Was do tworzenia kartek ze skrawków. Połączycie przyjemne z pożytecznym – wykorzystacie zalegające kawałki papierów i zyskacie jedyne w swoim rodzaju prace. U Magdy właśnie ze skrawków przeróżnych kolekcji Lexi i Laserowe Love powstały 3 kartki w 3 różnych formatach. Dopełnieniem takich kartek będą zawsze tematyczne tekturki Laserowe Love. A komunijnych tekturek szukajcie w zakładce I Komunia Święta.

Pochwalcie się swoimi pracami ze skrawków. Chętnie zobaczymy je w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends! The Communion season is in full swing, so you are probably creating souvenirs for this occasion. Our designers are also hard at work. In Laserowe Love and Lexi Design there is a whole bunch of beautiful papers and accessories and sometimes it is a pity to throw away the remaining scraps. If you are a collector like our designer Magda Lulaczkowo, we encourage you to create cards from the remaining scraps. You can combine business with pleasure - you can use up the scraps of paper and get one of a kind works. Magda used scraps from various Lexi and Laserowe Love collections to create 3 cards in 3 different formats. Complement such cards will be always thematic chiphipboards Laserowe Love. And communion chipboards can be found in the First Holy Communion bookmark.

Show off your works from scraps. We would love to see them in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.


Magda użyła / Magda used: 

wtorek, 26 kwietnia 2022

Exploding box z okazji Chrztu Świętego
Exploding box on the occasion of christening

Witajcie!

Z pracami dla dzieci często jest tak, że robią się niemal same. Intuicyjnie wybieramy kolory stosowane z delikatnym wzorem i subtelne grafiki pasujące do wybranej okoliczności. Z papierami i grafikami Laserowe Love z kolekcji Lily Flower i Lily Flower Extra nawet początkujący scraperzy wyczarują zachwycające prace dziecięce.

Niech inspiracją dla Was będzie exploding box z okazji Chrztu Świętego wykonany przez naszą projektantkę Izę OdRęki. Do jego wykonania Iza użyła wspomnianej delikatnej kolekcji Lily Flower oraz dodatków z tej samej kolekcji. Niebieski arkusz w kropeczki jest z kolekcji Easter & Spring SET Lexi Design. Jak widać można użyć tych papierów nie tylko do wielkanocnych projektów. Centralny punkt pudełka stanowi tekturka anioł od Laserowe Love. Jeśli ręczne formowanie kwiatów jest poza Waszymi możliwościami, możecie wykorzystać wycięte kwiaty z arkuszy Lily Flower albo kwiatowe tekturki Laserowe Love.


Hello Friends! With children's artwork, it's often the case that it almost makes itself. Intuitively, we choose colors used with a delicate pattern and subtle graphics that match the chosen celebration. With papers and graphics Laserowe Love from the Lily Flower and Lily Flower Extra collections even novice scrapers can conjure up delightful children's works. Let an inspiration for you be an exploding box for the occasion of the Holy Baptism made by our designer Iza OdRęki. To make it Iza used the mentioned delicate Lily Flower collection and cut-outs from the same collection. The blue dots sheet is from the Easter & Spring SET collection by Lexi Design. As you can see, you can use these papers not only for Easter projects. The centerpiece of the box is a chipboard angel from Laserowe Love. If shaping flowers by hand is beyond your capabilities, you can use cut out flowers from Lily Flower sheets or floral chipboards from Laserowe Love.Iza użyła /  Iza used: 


niedziela, 24 kwietnia 2022

Rustykalny domek z ptaszkiem - dekor na bazie hdf
Rustic birdhouse - decor based on hdf

Witajcie!

Nieodłącznym symbolem wiosny są ptaki zakładające gniazda. Co prawda Laserowe Love nie oferuje - przynajmniej na razie - ptasich gniazd, ale mamy fantastyczną bazę hdf budki dla ptaków.

Nasza projektantka Dorota Streng przygotowała dla Was mixedmediowy, rustykalny  domek z ptaszkiem. Użyła wspomnianego dekoru na bazie hdf Laserowe Love oraz papierów z kolekcji Coffee Time .


Hello Friends! An inseparable symbol of spring are birds making nests. Although Laserowe Love doesn't offer - at least for now - bird nests, we have a fantastic hdf birdhouse base. Our designer Dorota Streng has prepared a mixedmedia rustic birdhouse for you. She used the aforementioned Laserowe Love hdf base decor and papers from the Coffee Time collection .

****************

Jeśli poczuliście chęć na wykonanie takiej dekoracji, mamy dla Was fotokurs przygotowany przez Dorotę.

If you felt the urge to make such a decoration, we have a photo-course prepared by Dorota for you.


1. Przygotowanie bazy do ozdabiania.


Preparing the base for decorating.
2. Front bazy domku oklejcie papierem z wzorem desek, a następnie zabezpieczcie przezroczystym gesso.  Pozostałe części bazy zagruntujcie czarnym gesso, a następnie brązową farbką podkreślcie kształty. 
Sklejcie bazę . Pomiędzy korpusami domku wklejcie 3 sznureczki.

Cover the front of the house base with patterned board paper and then protect with clear gesso. Prime the other parts of the base with black gesso and then highlight the shapes with brown paint.
Glue the base together. Glue 3 strings between the bodies of the house.3. W wybranych miejscach użyjcie szablonu z listkami i nałóżcie pastę brokatową.

Use a leaf stencil in selected areas and apply glitter paste.4. Doklejcie pozostałe elementy na front.

Glue the remaining parts to the front.


5.  Przygotujcie sobie ‘dachówki’ do domku drąc papier na kawałeczki i tuszując brzegi brązowym tuszem distress. Przyklejcie ‘dachówki’ lekko podwijając ich końcówki.

Prepare the 'tiles' for the house by cutting the paper into pieces and inking the edges with brown distress ink. Glue the 'tiles' on, curling the ends slightly.6. Dotnijcie papier do serduszek z zestawu. Poszarpcie i potuszujcie im brzegi.  

Cut the paper for the hearts from the kit. Tear and ink the edges of them.


7. Serduszka z jednej strony pomalujcie farbą pękającą, a po jej wyschnięciu pokolorujcie przy pomocy fluidów akrylowych (avocado green, burnt sienna, tiger orange).

Paint the hearts on one side with crackle paint and after it dries, color with acrylic fluids (avocado green, burnt sienna, tiger orange).


8. To samo zróbcie z ptaszkiem i obwódką okienka w kształcie serca w budce.

Do the same with the bird and the border of the heart-shaped window in the box.


9. Do sznureczków doklejcie ozdobione serduszka. Miejsce klejenia sznurków zamaskujcie wcześniej dociętymi kawałkami papieru.

Glue decorated hearts to the strings. Mask the place of gluing the strings with previously cut pieces of paper.10. Wykończenie pracy:
Okienko budki, od tyłu podklejcie kawałkiem papieru, tym samym co przy serduszkach.
Pomiędzy dachówkami dołóżcie trochę mchu. Dodatkowo w kompozycji możecie wykorzystać naturalne gałązki. Delikatnie pobielcie całość, a na samym końcu użyjcie do przetarcia złoty wosk metaliczny.

Finishing work:
Glue the window of the birdhouse, from the back with a piece of paper, the same as for the hearts.
Between the tiles add some moss. Additionally, in the composition you can use natural twigs. Gently whitewash the whole thing, and at the very end use a golden metallic wax for rubbing.Bardzo jesteśmy ciekawi, co powstanie Waszych kreatywnych spotkań z naszymi bazami hdf. Koniecznie pochwalcie się nimi w naszej grupie kreatywnej na fb - Laserowe Lovers.

We are very curious to see what your creative experiments with our hdf bases will produce. Be sure to share them in our creative group on fb - Laserowe Lovers.

Dorota użyła / Dorota used:

piątek, 22 kwietnia 2022

Podwójny urodzinowy exploding box dla dziewczynki
Double birthday exploding box for a girl

Witajcie!

Pewnie wszyscy znają oryginalną formę kartki, jaką jest exploding box. Jeśli jednak jakimś cudem jest ktoś, kto jej nie kojarzy, wyjaśniamy. Exploding box to pudełko, które po zdjęciu wieczka otwiera swe ścianki i odkrywa zawartość.

Nasza projektantka Angelique Boule de Scrap prezentuje dziś swoją nową pracę, stworzoną z okazji urodzin jej małej siostrzenicy. Delikatna i niebieska, bo kto powiedział, że niebieski jest tylko dla chłopców. Box ma wymiary 10 cm na 10 cm, ma 8 wewnętrznych stron, na których  Angelique umieściła dekoracje, a później zdjęcia. Do złożenia kostki użyła niebieskiego kartonu, a do dekoracji papierów z kolekcji "Vintage Baby Boy" Lexi Design. Dzięki dziecięcym tekturkom Laserowe Love powstał uroczy prezent, który jest jednocześnie oryginalnym albumem.

Jak zwykle, Angelique użyła również brokatowych farb w sprayu, aby nadać swojemu projektowi blasku.


Hello!


Probably everyone knows the original form of the card, which is the exploding box. But if by any miracle there is someone who doesn't know it, we explain. An exploding box is a box which, after removing the lid, opens its walls and reveals its contents.


Our designer Angelique Boule de Scrap presents today her new work, created for the occasion of her little niece's birthday. Delicate and blue, because who said that blue is only for boys. The box measures 10 cm by 10 cm, it has 8 inner pages where Angelique put decorations and later photos. She used blue cardstock to assemble the cube, and papers from the "Vintage Baby Boy" collection by Lexi Design to decorate it. The Laser Love baby chipboard made a lovely gift that is also an original album.


As usual, Angelique also used glitter spray paint to make her project shine.Angelique użyła / Angelique used: