wtorek, 31 maja 2022

Kobiecy dekor w stylu vintage na bazie hdf
Women's vintage style decor on hdf base

Witajcie!

Miłość uskrzydla. Kiedy ją czujemy, marzymy, by trwała wiecznie. Dziś proponujemy Wam przygotowanie oryginalnego prezentu dla przyszłej panny młodej. Nasza projektantka Yulia Popkova stworzyła romantyczny decor w stylu vintage. Yulia połączyła w projekcie dwa rodzaje ramek hdf Laserowe Love. Pustą przestrzeń do dekoracji pomalowała farbami akrylowymi.  Dodała teksturę za pomocą szablonu i pasty teksturowej. Projekt wzbogaciły i nadały klimatu vintage wycięte elementy kolekcji Sewing Stories siostrzanej marki Lexi Design. Dla akcentów Yulia użyła masy perłowej w sprayu.

Taka ramka będzie wspaniałym prezentem dla miłośniczki oryginalnych bibelotów.


Hello Friends!

Love gives wings. When we feel it, we dream that it will last forever. Today we suggest you prepare an original gift for the bride-to-be. Our designer Yulia Popkova created romantic decor in vintage style. Yulia combined in the project two types of hdf frames Laserowe Love. She painted the empty space for decoration with acrylic paints.  She added texture using a stencil and texture paste. The design was enriched and given a vintage feel with cut-out pieces from the Sewing Stories collection by sister brand Lexi Design. For accents, Yulia used mother of pearl spray.

This frame will make a great gift for a lover of original trinkets.


Yulia użyła / Yulia used:piątek, 27 maja 2022

Mini album w pudełku z okazji Chrztu Świętego dla dziewczynki
Mini album in a box on the occasion of the Holy Baptism for a girl

 Witajcie!

Po Dniu Mamy praca dziecięca? Jak najbardziej. Zwłaszcza jeśli powstała z najnowszej kolekcji siostrzanej marki Lexi Design - Sweet Baby Girl. Ach te dziecięce prace…Czy i przez Was są ulubione? Można w nich posłodzić odrobinkę, prawda? Nasza projektantka Iza OdRęki, choć już dawno nie jest dzieckiem, uległa urokowi tych papierów, bo mogła użyć tyle różu, ile dusza zapragnie.

Powstał album w pudełku na pamiątkę chrztu świętego dla małej księżniczki. Na okładce albumu widnieje urocza tekturka napis z najnowszej kolekcji "Sweet Baby". Album został umieszczony w tekturkowym opakowaniu, które znajdziecie w sklepie. Jest ono delikatnie ozdobione przepięknym napisem. Wszystko idealnie pasuje do okoliczności.

W ofercie Laserowe Love znajdziecie kilka rodzajów takich eleganckich pudełek, które sprawdzą się jako pudełko na kartkę czy album. Znacie nasze ozdobne pudełka z beermaty? Mieliście okazję z nimi pracować? Pochwalcie się nimi w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

After Mother's Day, baby work? Absolutely. Especially if it comes from the latest collection of Lexi Design's sister brand Sweet Baby Girl. Oh these children's works...Are they your favorites too? You can sweeten them a little bit, right? Our designer Iza OdRęki, although she is no longer a child, succumbed to the charm of these papers, because she could use as much pink as she wanted.

Iza made an album in a box to commemorate the christening for a little princess. On the cover of the album there is a lovely chipboard inscription from the latest "Sweet Baby" collection. The album was placed in a chipboard box which you can find in Laserowe Love store. It is delicately decorated with a beautiful inscription. Everything fits the occasion perfectly. 

In Laserowe Love offer you will find several types of such elegant boxes that will work as a box for a card or an album. Do you know our decorative beermat boxes? Have you had a chance to work with them? Share them in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.Iza użyła / Iza used:

wtorek, 24 maja 2022

Album marynistyczny
Maritime Album

Witajcie!

Wystarczyło kilka cieplejszych dni i już chciałoby się krzyknąć - Ahoj, przygodo! I czując morską bryzę we włosach ruszyć na spotkanie lata. Kto tęskni za morzem jak nasza projektantka Marzena Macarena? Marzena proponuje przyjemną rozgrzewkę przed planowaniem wyjazdu i zmotywowanie się wykonaniem marynistycznego albumu.

Zachęcamy do sięgnięcia po gotowe bazy albumowe Laserowe Love. Marzena zdecydowała się na bazę aparatu fotograficznego, przy czym nieco ją zmodyfikowała, bo oryginalna zakłada użycie kółek jako łącznika kart. Natomiast Marzena dorobiła grzbiet i zakładki, do których dokleiła karty. Dzięki temu zmieściła dodatkowe klapki i przestrzenne dekoracje wewnątrz.

Marzena wybrała najnowszą morską kolekcję papierów Lexi Design - Maritime Day. Co tu dużo mówić - lepiej obejrzeć. Delikatne biele i beże podkreślają wyraziste czerwienie i niebieskości. Wszystko uzupełniają fenomenalne morskie grafiki i napisy na paskach. Papiery te stworzyły najlepsze z możliwych teł dla morskich tekturek Laserowe Love z kolekcji Nautical Holidays i Vintage Tropical Island. W morskie klimaty fenomenalnie wkomponowały się również rozetki i serwetki. Na okładce zwraca uwagę obiektyw aparatu. Trochę przypomina bulaj, trochę lunetę. W oryginalnej bazie albumu obiektyw jest mały. Marzena zastosowała zasadę "zero waste" i wykorzystała plastikowe opakowanie po czymś do stworzenia tej konstrukcji. Pomalowała je gessem oraz farbą i przykleiła do okładki. Na wierzch dokleiła oryginalny obiektyw z bazy albumowej, po czym zamaskowała miejsce klejenia sznurkiem. Wewnątrz obiektywu - lunety umieściła kompozycję, w której szczególną uwagę zwraca kapitan na tle koła sterowego, odlanego z żywicy.

My jesteśmy zachwyceni tym albumem. Nawet bez zdjęć jest pełen morskich opowieści. A Wy wykonujecie wakacyjne albumy? Pochwalcie się nimi w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends! Just a few warmer days and one would like to shout "Ahoy, adventure!" And feel the sea breeze in your hair and set off to meet the summer. Who longs for the sea like our designer Marzena Macarena? Marzena suggests a pleasant warm-up before planning a trip and getting motivated by making a nautical album. We encourage you to reach for the ready-made Laserowe Love album bases. Marzena decided to use a camera base, but she modified it a bit, because the original one assumes using circles as a card connector. However, Marzena added a spine and tabs, to which she glued the cards. Thanks to that she was able to fit additional flaps and spatial decorations inside. Marzena chose the latest nautical collection of papers by Lexi Design - Maritime Day. What can I say - it's better to watch it. Delicate whites and beiges are highlighted by vivid reds and blues. Everything is complemented by phenomenal nautical graphics and striped lettering. These papers created the best possible backgrounds for the nautical Laserowe Love chipboards from the Nautical Holidays and Vintage Tropical Island collections. The rosettes and napkins also fitted in phenomenally with the marine atmosphere. The cover draws attention to the camera lens. It looks a bit like a porthole, a bit like a telescope. In the original album base the lens is small. Marzena applied the "zero waste" principle and used a plastic container of something to create this construction. She painted it with gesso and blue paint and glued it to the cover. She glued the original lens from the album base on top, then masked the gluing area with string. Inside the lens she placed a composition in which special attention is drawn to the captain on the background of the steering wheel, cast in resin. We are delighted with this album. Even without photos it is full of sea stories. Do you make holiday albums? Share them in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.


Marzena użyła / Marzena used:
niedziela, 22 maja 2022

Mechaniczna pszczoła - obraz na canvie
Mechanical bee - painting on canva

 Witajcie!

Wiosna w pełni, pola rzepaku żółcą się w słońcu, zewsząd słychać brzęczenie pszczół. Jedna z nich przysiadła na dłuższą chwilę na obrazie w nasyconych kolorach naszej projektantki Doroty Streng. Wiecie, że w swojej ofercie Laserowe Love ma wiele zwierząt 3d, które wykorzystacie w boxach czy takich obrazach?


Hello Friends!

Spring is in full swing, rapeseed fields are yellowing in the sun, bees are buzzing everywhere. One of them squatted for a long moment on a painting by our designer Dorota Streng. Do you know that Laserowe Love has many 3d animals in its offer, which you can use in boxes or such pictures?Mamy dla Was mini fotorelację z powstawania obrazu.

Dorota przygotowała tło przy pomocy past modelującej i drobnoziarnistej oraz pozostałości arkusza papieru nr 02 z kolekcji Steam Time, podartego w paski. Zagruntowała czarnym gessem i po jego wyschnięci ponownie użyła pasty modelującej . Następnie pokolorowała pigmentami.

Tekturkę pszczoły po złożeniu pokolorowała fluidami akrylowymi w kolorze żółtym i brązowym, dodała trochę pasty drobnoziarnistej na skrzydełkach i mechaniźmie. Potem użyła złotego wosku, aby się błyszczała. Kontury podkreśliła czarnym gesso.

Trybiki i dekory hdf również najpierw zagruntowała czarnym gessem. Następnie na trybiki dodatkowo dodała pędzelkiem trochę past i również pokolorowałam pigmentami w intensywnych kolorach.

Kiedy wszystko już miała przygotowane, stworzyła kompozycję i przykleiła do canvy heavy body gelem.


We have a mini photo-report from the making of this painting. Dorota prepared the background by using modelling paste, fine graining paste and the rest of a sheet of paper no 02 from the Steam Time collection, torn into stripes. She primed the background with black gesso and after it dried she used the modelling paste again. Then colored with pigments. After assembling the bee chipboard she colored it with acrylic fluids in yellow and brown, added some fine paste on the wings and the mechanism. Then she used gold wax to make it shine. She highlighted the contours with black gesso. The cogs and hdf decors she also primed first with black gesso. Then on the cogs she additionally added some paste with a brush and also colored with pigments in intense colors. When she had everything ready, she created a composition and glued it to the canva with heavy body gesso.
Dorota użyła / Dorota used: