wtorek, 24 maja 2022

Album marynistyczny
Maritime Album

Witajcie!

Wystarczyło kilka cieplejszych dni i już chciałoby się krzyknąć - Ahoj, przygodo! I czując morską bryzę we włosach ruszyć na spotkanie lata. Kto tęskni za morzem jak nasza projektantka Marzena Macarena? Marzena proponuje przyjemną rozgrzewkę przed planowaniem wyjazdu i zmotywowanie się wykonaniem marynistycznego albumu.

Zachęcamy do sięgnięcia po gotowe bazy albumowe Laserowe Love. Marzena zdecydowała się na bazę aparatu fotograficznego, przy czym nieco ją zmodyfikowała, bo oryginalna zakłada użycie kółek jako łącznika kart. Natomiast Marzena dorobiła grzbiet i zakładki, do których dokleiła karty. Dzięki temu zmieściła dodatkowe klapki i przestrzenne dekoracje wewnątrz.

Marzena wybrała najnowszą morską kolekcję papierów Lexi Design - Maritime Day. Co tu dużo mówić - lepiej obejrzeć. Delikatne biele i beże podkreślają wyraziste czerwienie i niebieskości. Wszystko uzupełniają fenomenalne morskie grafiki i napisy na paskach. Papiery te stworzyły najlepsze z możliwych teł dla morskich tekturek Laserowe Love z kolekcji Nautical Holidays i Vintage Tropical Island. W morskie klimaty fenomenalnie wkomponowały się również rozetki i serwetki. Na okładce zwraca uwagę obiektyw aparatu. Trochę przypomina bulaj, trochę lunetę. W oryginalnej bazie albumu obiektyw jest mały. Marzena zastosowała zasadę "zero waste" i wykorzystała plastikowe opakowanie po czymś do stworzenia tej konstrukcji. Pomalowała je gessem oraz farbą i przykleiła do okładki. Na wierzch dokleiła oryginalny obiektyw z bazy albumowej, po czym zamaskowała miejsce klejenia sznurkiem. Wewnątrz obiektywu - lunety umieściła kompozycję, w której szczególną uwagę zwraca kapitan na tle koła sterowego, odlanego z żywicy.

My jesteśmy zachwyceni tym albumem. Nawet bez zdjęć jest pełen morskich opowieści. A Wy wykonujecie wakacyjne albumy? Pochwalcie się nimi w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends! Just a few warmer days and one would like to shout "Ahoy, adventure!" And feel the sea breeze in your hair and set off to meet the summer. Who longs for the sea like our designer Marzena Macarena? Marzena suggests a pleasant warm-up before planning a trip and getting motivated by making a nautical album. We encourage you to reach for the ready-made Laserowe Love album bases. Marzena decided to use a camera base, but she modified it a bit, because the original one assumes using circles as a card connector. However, Marzena added a spine and tabs, to which she glued the cards. Thanks to that she was able to fit additional flaps and spatial decorations inside. Marzena chose the latest nautical collection of papers by Lexi Design - Maritime Day. What can I say - it's better to watch it. Delicate whites and beiges are highlighted by vivid reds and blues. Everything is complemented by phenomenal nautical graphics and striped lettering. These papers created the best possible backgrounds for the nautical Laserowe Love chipboards from the Nautical Holidays and Vintage Tropical Island collections. The rosettes and napkins also fitted in phenomenally with the marine atmosphere. The cover draws attention to the camera lens. It looks a bit like a porthole, a bit like a telescope. In the original album base the lens is small. Marzena applied the "zero waste" principle and used a plastic container of something to create this construction. She painted it with gesso and blue paint and glued it to the cover. She glued the original lens from the album base on top, then masked the gluing area with string. Inside the lens she placed a composition in which special attention is drawn to the captain on the background of the steering wheel, cast in resin. We are delighted with this album. Even without photos it is full of sea stories. Do you make holiday albums? Share them in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.


Marzena użyła / Marzena used:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz