wtorek, 28 czerwca 2022

Wakacyjna kartka brama z klapką
Holiday gate card with flap

Witajcie!

Wakacyjne wyprawy rozpoczęte. Kiedyś z każdej wyprawy wysyłało się pocztówki z pozdrowieniami. Zachęcamy Was do potrzymywania tej tradycji w unowocześnionej formie. Nasza projektantka Ewa Le Secret Art Eve przygotowała dla Was wakacyjną kartkę bramę. Już ta forma kartki zapowiada niespodziankę w środku. A Ewa wewnątrz przygotowała rzeczywiście niespodziankę - klapkę na dodanie zdjęć. 

Kartka brama - autorskiego pomysłu Ewy - ma wymiar 16 cm na 16 cm z wbudowanymi kartami na pięć zdjęć w formacie 10cm na 15cm. Kartkę powstała z energetycznych kolekcji Watermelon Friends & Watermelon Summer od Laserowe Love. Kolekcje te idealnie sprawdzą się w pracach wakacyjnych dzięki wyrazistym tłom oraz wesołym grafikom z owocami i wakacyjnymi atrybutami. Ewa ozdobiła front kartki plażową tekturką. Kartka jest zamykana sznureczkiem. Wewnątrz Ewa wykorzystała stempel Laserowe Love podpowiadający wielkość zdjęcia, które można wkleić na klapce.

Taka kartka będzie fajną pamiątką, którą możemy ofiarować towarzyszom naszych podróży, jeśli wypoczywaliśmy z przyjaciółmi. Będzie również wspaniałym prezentem dla dziadków z pozdrowieniami od wnucząt.

Jeśli zainspirujecie się kartką Ewy, koniecznie pochwalcie się w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

Vacation trips have begun. We used to send postcards with greetings from each trip. We encourage you to keep this tradition in a modernized form. Our designer Ewa Le Secret Art Eve has prepared for you a holiday gate card. Already the form of the card announces a surprise inside. And Eve has indeed prepared a surprise inside - a flap for adding photos. The gate card - Eve's original idea - measures 16cm by 16cm with built-in cards for five photos in the 10cm by 15cm format. The card was created from the energetic Watermelon Friends & Watermelon Summer collections from Laserowe Love. These collections are perfect for holiday artwork due to their crisp backgrounds and fun graphics with fruits and holiday attributes. Ewa decorated the front of the card with beach chipboards. The card is closed with a string. Inside, Ewa used the Laserowe Love stamp which suggests the size of the photo that can be pasted on the flap.

Such a card will be a nice souvenir, which we can give to our travel companions, if we rested with friends. It will also be a great gift for grandparents with greetings from grandchildren. If you are inspired by Eve's card, be sure to share in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.Ewa użyła / Ewa used:piątek, 24 czerwca 2022

Exploding box na wakacyjne zdjęcia
Exploding box for holiday photos

Witajcie!

 Kto z nas nie czekał na wakacje… chyba wszyscy. Po zakończeniu roku szkolnego pora na odpoczynek, słońce, plażę, relaks... Nie zapomnijcie uwiecznić tych chwil na fotografiach, żeby zachować wspomnienia.

Zdjęcia najczęściej przechowujemy w galerii telefonu. My jednak gorąco zachęcamy Was do wywołania tych zdjęć i nadania im pięknej oprawy. Wielokrotnie nasze projektantki inspirowały Was różnymi formami albumów.

Dziś mamy dla Was pomysł na oryginalne oprawienie wajacyjnych zdjęć. Będzie to także oryginalny prezent dla towarzyszy naszych wojaży. Nasza projektantka Iza OdRęki przygotowała wakacyjny expbloding box na zdjęcia. Do ozdobienia pudełka Iza użyła tekturki róży wiatrów z kolekcji "Di Mare" oraz tekturki 3D, wiatrak z najnowszej kolekcji "In the country side". Dodała również stempel z rozmiarem zdjęć. Doskonale pasująca najnowsza kolekcja "Maritime day" od Lexi design posłużyła do oklejenia boxa. Niezwykle uroczo wyglądają tu muszelki, kamyki i bursztynki zebrane podczas spacerów plażą. Podobnie obwiązanie wieczka sznurkiem.

Mamy nadzieję, że czujecie się zainspirowani i również stworzycie Swoje wakacyjne pudełeczko. Noe zapomnijcie pochwalić się swoimi pracami w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

 Who among us hasn't been looking forward to summer vacation...probably all of us. After the school year is over, it's time to rest, sun, beach, relax... Don't forget to capture these moments in photos to preserve the memories.

Most often we store the photos in the gallery of our phone. However, we strongly encourage you to develop these photos and give them a beautiful frame. Many times our designers have inspired you with various forms of albums. 

Today we have an idea for an original way to frame your photos. It will also be an original gift for our travel companions. Our designer Iza OdRęki has prepared a holiday expbloding box for photos. To decorate the box Iza used wind rose chipboard from the "Di Mare" collection and 3D windmill chipboard from the latest "In the country side" collection. She also added a photo size stamp. The perfectly matching latest "Maritime day" collection from Lexi design was used to cover the box. The seashells, pebbles and ambers collected during walks on the beach look extremely charming here. Similarly, wrapping the lid with string.

 We hope that you feel inspired and also create your own holiday box. Do not forget to show off your work in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.
Iza użyła / Iza used:


wtorek, 21 czerwca 2022

Obrazy mixed-media w klimacie steampunk
Mixed-media paintings in a steampunk style

Witajcie!

Dziś trochę przewrotnie zachęcamy Was do zapomnienia o lecie, wakacjach i morskich pracach. Zapraszamy Was do świata steampunku, rdzy i mroku. Czasem dobrze pójść pod prąd. Nasza projektantka Angelique Boule de Scrap zaprasza do odkrycia nie jednego, ale dwóch projektów. Są to dwa obrazy mixed-media, wykonane z wysublimowanych tekturek Laserowe Love w tematyce steampunkowej.

Aby zrealizować ten projekt, najpierw Angelique nałożyła, używając szablonu, trochę pasty strukturalnej. W ten sposób uzyskała lekki relief, który podkreśliła, nakładając tusz.

Aby uzyskać bardziej podniesiony wygląd, dodała do dekoracji tekturki hdf-ki Laserowe Love. Wszystko pomalowała czarnym gesso, a na koniec nakładała farby metaliczne (żółtą, brązową i niebieską).

Kilka kropel białego Gesso uwydatniło kontrast.

W tym projekcie Angelique wykorzystała także wiele przedmiotów z recyklingu (klucze, zamki...)


Hello Friends!

Today we encourage you to forget about summer, holidays and sea works. We invite you to the world of steampunk, rust and darkness. Sometimes it is good to go against the flow. Our designer Angelique Boule de Scrap invites you to discover not one but two projects. These are two mixed-media paintings, made from sublime Laserowe Love chipboards in a steampunk theme.

To complete this project, Angelique first applied, using a stencil, some structural paste. This gave her a light relief, which she highlights by applying ink.

For a more lifted look, she added Laserowe Love chipboards and hdf to the decoration. She painted everything with black gesso and finally applied metallic paints (yellow, brown and blue).

A few drops of white gesso enhanced the contrast.

For this project, Angelique also used many recycled objects (keys, locks...)Angelique użyła / Angelique used:


poniedziałek, 20 czerwca 2022

Żaglówka marzeń - dekoracja hdf
Sailboat of Dreams - hdf decoration

Witajcie!

Lato to dobry czas, aby wybrać się nad morze. Jeśli jednak do wyjazdu zostało sporo czasu, albo w tym roku możecie tylko pomarzyć o morzu, proponujemy Wam namiastkę morskiej podróży. Możecie wybrać bazę hdf Laserowe Love w kształcie łódki i stworzyć dekorację do domu. Nie myślcie, że to poza Waszymi możliwościami.  Niech zainspiruje Was praca naszej projektantki Yulii Popkovej - "Żaglówka marzeń". Yulia w swoim projekcie artystycznym wykorzystała papier scrapowy z kolekcji Nautical Holidays, którym okleiła bazę łódki. Górną część bazy pomalowała turkusową farbą akrylową. Dokleiła morskie tekturki pomalowane farbą w kolorze piasku, a pozostałości tej farby z pędzla roztarła po łódce. Kilka prawdziwych muszelek, kryształki, kwiaty i ptak z masy plastycznej dodały ostatecznego charakteru pracy. Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy w Was chęć stworzenia takiej dekoracji. Taka łódka będzie wspaniałą ozdobą każdego wnętrza.

Jeśli zainspirujecie się pracą Yulii, koniecznie pochwalcie się efektami w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

Summer is a good time to go to the sea. However, if you have a long way to go, or you can only dream about the sea this year, we suggest you a substitute of a sea journey. You can choose Laserowe Love hdf base in the shape of a boat and create a decoration for your home. Don't think that this is beyond your possibilities.  Let yourself be inspired by the work of our designer Yulia Popkova - "Sailboat of Dream". Yulia used scrapbook paper from the Nautical Holidays collection to cover the base of the boat. She painted the upper part of the base with turquoise acrylic paint. She glued sea cardboards painted with sand-colored paint and smeared the rest of the paint on the boat with a brush. A few real seashells, crystals, flowers and a bird made of ceramic added the final touch to the work. We hope that we aroused in you the desire to create such a decoration. Such a boat will be a wonderful decoration of any interior.

If you are inspired by Yulia's work, be sure to share the results in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.Yulia użyła / Yulia used:
niedziela, 19 czerwca 2022

Exploding box na Komunię Świętą dla chłopca
Exploding box for a Holy Communion for a boy

Witajcie!

Sezon komunijny w tym roku wrócił w tradycyjne ramy i pomału dobiega końca. Jeśli nadal nie znaleźliście pomysłu na pamiątkę tego wyjątkowego sakramentu, nasza projektantka Kristina proponuje wykonać exploding box. Z pewnością taka pamiątka zachwyci wszystkich. Pomieścicie tu nie tylko życzenia, jak na tradycyjnej kartce, ale również zbudujecie oryginalną kompozycję przestrzenną w centrum boxa. Bez trudu umieścicie również pieniądze - na jednej ze ścianek czy pod wieczkiem.  

Kristina wybrała najnowsze kolekcje siostrzanej marki Lexi Design - Sweet Baby Boy & SET do ozdobienia boxa. Od zewnątrz ścianki oraz wieczko okleiła papierem numer 07. Wewnątrz zauważycie papier numer 01. Ale główną rolę odgrywają tekturki Laserowe Love dedykowane sakramentowi Pierwszej Komunii Świętej. Tradycyjnie zachwycający jest fakt, że tekurki Laserowe Love możecie swobodnie mieszać między różnymi kolekcjami. Zawsze będą doskonale się dopełniać.

Macie swoje ulubione kolekcje tekturek Laserowe Love, których używacie w pracach komunijnych? Mieszacie kolekcje czy wolicie obracać się w obrębie jednej? Pochwalcie się pracami komunijnymi z tekturkami Laserowe Love w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.


Hello Friends!

Communion season this year is back in traditional frames and slowly coming to an end. If you still haven't found an idea for a souvenir of this special sacrament, our designer Kristina suggests making an exploding box. Surely such a keepsake will delight everyone. You can put here not only the wishes, as on a traditional card, but also build an original spatial composition in the center of the box. You can easily put money on one of the walls or under the lid.  

Kristina chose the latest collections of Lexi Design's sister brand Sweet Baby Boy & SET to decorate the box. She covered the outside walls and lid with paper number 07. Inside you will notice paper number 01. But the main role is played by the Laserowe Love chipboard dedicated to the sacrament of the First Holy Communion. Traditionally delightful is the fact that you can freely mix the Laserowe Love chipboards between different collections. They will always complement each other perfectly.

Do you have a favorite Laserowe Love chipboards collection that you use for your communion artwork? Do you mix collections or prefer to stay within one? Share your communion works with Laserowe Love chipboards in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.Kristina użyła / Kristina used: