poniedziałek, 3 października 2022

Jesienny dekor na rozecie
Autumn decor on the rosette

 Witajcie,

Za oknem widać, jak delikatnie na wietrze powiewają pożółkłe liście drzew, jarzębina otula swymi czerwonymi koralami całą zieleń, gdzieniegdzie z ukrycia widać czerwonawe kapelusze muchomorów, a pod dębami swoją szlachetnością cieszy borowik. To oznaka, że do lata musimy czekać cały rok.

Aby umilić Wam i waszym dzieciom te chwile, Agnieszka z Akami Handmade zaprasza do zapoznania się z Jej inspiracją.

Zobaczcie, co napisała Agnieszka: "Lato się skończyło i czas zmienić dekoracje w pokoju dzieci. A forma rozety, którą prezentowałam w grupie inspiracyjnej latem, tak mi się spodobała, że jesienna scenka również została zbudowana na bazie rozety. Skoro jesień to kolekcja 'Pumpkin Seed' siostrzanej marki Lexi Design. 

Do stworzenia rozety zużyłam cały arkusz nr 08, pocięty w paski szerokości 10 cm i zbigowany co 1,5 cm. Jako tło kompozycji wybrałam cudną akwarelową grafikę Renaty Masłyk z arkusza 05. Tekturki 1, 2 z kolekcji Hello Autumn z warstwowymi kasztanami i żołędziami pomalowane markerami stworzyły kontury kompozycji. Pomiędzy nimi przykleiłam sizal i ułożyłam na nim warstwowo dary jesieni. Grafiki te znajdziecie na arkuszach 06 i 10. Całość poprzetykałam mchem. Dodałam również ramkę z uroczą jesienną dziewczynką z taga na pasku nr 5 i pasujący tekturkowy napis. Ramkę pomalowałam pastą z efektem rdzy i przetarłam pastą do efektu patyny. Wyszło oryginalnie, trochę jakby omszałe".


Hello Friends!

Outside the window, you can see how the yellowed leaves of trees are gently blowing in the wind, the mountain ash wraps its red corals around the whole greenery, here and there you can see the reddish hats of toadstools and under the oaks, the boletus enjoys its nobility. This means that we have to wait a whole year until summer.

To make these moments more pleasant for you and your children, Agnieszka z Akami Handmade invites you to familiarize yourself with her inspiration.

See what Agnieszka wrote: "Summer is over and it's time to change the decorations in the children's room. And the form of the rosette, which I presented in the inspirational group in summer, I liked so much that the autumn scene was also built on the basis of the rosette. Since autumn is the 'Pumpkin Seed' collection of the sister brand Lexi Design.

To create the rosette, I used the entire sheet no. 08, cut into 10 cm wide strips and folded every 1.5 cm. As a background for the composition, I chose the wonderful watercolor graphics of Renata Masłyk from sheet 05. Chipboard 1, 2 from the Hello Autumn collection with layered chestnuts and acorns, painted with markers, created the contours of the composition. I glued sisal between them and layered gifts of autumn on it. These graphics can be found on sheets no. 06 and 10. I filled the whole thing with moss. I also added a frame with a cute autumn tag girl on strip 5 and a matching chipboard inscription. I painted the frame with a rust effect paste and rubbed it with a patina effect paste. It came out original, a bit mossy. "


Agnieszka użyła: / Agnieszka used:


Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy gorąco! / Thank you for your attention, best regards!

piątek, 30 września 2022

Różowy exploding box z okazji chrztu
Pink exploding box for baptism


Witajcie!

Chrzty nieodłącznie kojarzą nam się z takim atrybutami jak biała szatka, chrzcielnica, czy też świeca, ale przecież prezent na tę okoliczność, dla maluszka, niekoniecznie musi być z nimi związany. Pamiątka chrztu, może mieć też nieco inną, bardziej dziecięcą odsłonę.

 Upominek, jaki przygotowała Magda - Lulaczkowo na chrzest właśnie taki jest. 

Zobaczcie co pisze o nim Magda : "Zamiast tradycyjnej kartki postawiłam na bardzo ciekawą i efektowną formę przestrzenną, czyli exploding boxa. W sklepiku Laserowe Love znajdziecie mnóstwo uroczych tekturek 3D o tematyce dziecięcej, które wspaniale sprawdzą się w tego typu projektach. Ja tym razem wybrałam tekturkę konika na biegunach, którego ozdobiłam materiałowymi kwiatuszkami oraz tekturowym cytatem „Patrz na świat oczami dziecka”. Box w pięknych pastelowych różach i beżach powstał z kolekcji „Sweet Baby Girl” siostrzanej marki Lexi Design, a dokładnie z arkusza nr 10. Dodatkowo na ściankach umieściłam grafiki z tej samej kolekcji - arkusze nr 01 i 04. Wybrałam śliczną malutką dziewczynkę, wózeczek oraz misia, które cudownie wpasowały się w klimat całej kompozycji. Całość ozdobiłam odrobiną złotego papieru lustrzanego, a na wieczku przypięłam różową satynową kokardę. Na froncie boxa umieściłam dodatkowo grafikę misia z arkusza nr 10 kolekcji "Vintage Baby Girl" ".


Hello Friends!

Baptisms are inherently associated with such attributes as a white robe, baptismal font or a candle, but a gift for this occasion, for a baby, does not necessarily have to be associated with them. The baptism souvenir may also have a slightly different, more childlike, version.

 The gift that Magda - Lulaczkowo prepared for baptism is just like that.

See what Magda writes about it: "Instead of a traditional card, I put on a very interesting and effective spatial form that is exploding box. In the Laserowe Love store you will find a lot of cute 3D chipboards with a children's theme, which will work great in this type of project. This time I chose a rocking horse chipboard, which I decorated with fabric flowers and a chipboard inscription "Look at the world through the eyes of a child'.The box in beautiful pastel pinks and beiges was created from the "Sweet Baby Girl" collection from sister brand Lexi Design, and more precisely from sheet no.10In addition, on the walls I placed graphics from the same collection - sheets no. 01 and 04. I chose a beautiful little girl, a pram and a teddy bear, which perfectly fit the atmosphere of the entire composition. I decorated the whole thing with a bit of gold mirror paper, and on the lid I pinned a pink satin bow. On the front of the box I additionally placed a graphic of a teddy bear from sheet 10 of the "Vintage Baby Girl" collection ."

Magda użyła: / Magda used:

Prawda, że słodki? / Isn't it sweet?
Jeśli wykonacie exploding boxa wg projektu Magdy, koniecznie pochwalcie się nią w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.
If you make a exploding box to Magda's design, be sure to share it in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.

poniedziałek, 26 września 2022

Nietuzinkowy upominek dla nauczyciela
A unique gift for the teacher


Witajcie Kochani,

Za nami pierwsze wywiadówki, zebrania rodziców, zbiórki na nadchodzące wydarzenia klasowe. Rodzice często nie mają pomysłu, co ich dziecko powinno wręczyć swojemu nauczycielowi w Dniu Edukacji Narodowej potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.

Przyjęło się, że tego dnia wręczamy nauczycielom dowody wdzięczności za trud wniesiony w edukację i wychowanie naszych dzieci. Tylko co wybrać spośród tylu dostępnych przedmiotów? Co będzie odpowiednie i jedyne w swoim rodzaju, aby nauczyciel miał cudną pamiątkę? Co mu przypomni o dzieciach z klasy pierwszej bądź ósmej?

Rozwiązanie znalazła Aneta - Manufaktura Anetyw ramach swojej inspiracji na blogu Laserowe Love,  pokazuje Wam, w jaki prosty sposób możemy nadać “drugie życie” prostym przedmiotom, które mogą być praktycznym i zarazem efektownym prezentem dla nauczyciela. 

Wykorzystując kolekcję "Indiana" Aneta ozdobiła drewniany organizer na długopisy oraz mały notatnik. 

Organizer okleiła arkuszem 05, imitującym drewno w kolorze turkusowo-fioletowym. Z arkusza 06 z dodatkowymi elementami wycięła żółtą rozetę. Wybrała również tekturkę rozetę Lalima Indiana, którą pomalowała fioletowym i różowym tuszem. Na to wszystko nakleiła wyciętego jelenia z arkusza 05

Gotowy notes okleiła arkuszem 03, następnie z podartych kawałków arkuszy 03 ułożyłam kompozycję, na której umieściła wycięte rozety z arkusza 06 oraz tekturkę łapacz snów z sową. Tekturkę pomalowała fioletowym i różowym tuszem. 

Mała porada - Możecie te arkusze swobodnie zamienić na 01 i 04, gdzie wizualnie stworzycie podobną kompozycję, lub także skorzystać z kolekcji podobnej kolorystycznie np.  "Love Llama" na arkuszu 02 ma prześliczne wianki, a "Easter Bunny" na arkuszu 02 kolorowe koła.


The first parents' meetings, and fundraisers for upcoming class events are behind us. Parents often have no idea what their child should hand over to their teacher on the National Education Day, usually known as the Teacher's Day.

It has been established that on that day we are handing out to teachers the token of gratitude for the effort put into the education and upbringing of our children. But what to choose from among the many available items? What will be appropriate and unique for the teacher to have a wonderful memento? What will remind him of the children in class one or eight?

The solution was found by Aneta - Manufaktura Anety, as part of her inspiration on the Laserowe Love blog, she shows you how we can easily give a "second life" to simple objects that can be practical and effective gifts for the teacher.

Using the "Indiana" collection, Aneta decorated a wooden organizer for pens and a small notebook.

She wrapped the organizer with sheet 05, imitating turquoise-purple wood. She cut a yellow rosette from sheet 06 with additional elements. She also chose a chipboard Lalima Indiana rosette, which she painted with purple and pink ink. On all this she stuck a cut deer from sheet 05.

She covered the finished notebook with sheet 03, then from the torn pieces of sheets 03 I made a composition, on which she placed the cut rosettes from sheet 06 and a chipboard dream catcher with an owl. She painted the chipboard with purple and pink ink.

A little tip - you can easily replace these sheets with 01 and 04, where you will visually create a similar composition, or use a collection of similar colors, eg "Love Llama" on sheet 02 has beautiful wreaths, and "Easter Bunny" on sheet 02 has colorful circles.
Aneta użyła: / Aneta used:

Propozycja użycia: / Suggestion for use:


piątek, 23 września 2022

Jesienna latarenka
Autumn lantern


 Witajcie, 

Choć jesienna aura potrafi dokuczyć-za oknem nieraz bywa deszczowo, czy wietrznie, to my i tak staramy się spojrzeć na nią bardziej optymistycznie. Co za tym idzie, poszukujemy przyjemnego schronienia i tworzymy nieco przytulniejszą oprawę domu. W ruch idą miękkie poduchy czy koce, z kredensu wyciągamy dziergane na drutach serwetki, a w oknach stawiamy latarenki.

Dziś właśnie z propozycją takiej latarenki przychodzi do Was Kristina-KĆscrapbooking.

Kristina zbudowała latarnię od podstaw z gotowych elementów sklejonych klejem introligatorskim. Następnie z arkuszy 06 i 10 kolekcji 'Pumpkin Seed' siostrzanej marki Lexi Design powycinała odpowiednie elementy, po czym je przykleiła. Do ułożenia kompozycji wykorzystała również tekturki – Witaj jesieni, kasztanowych ludzików, liści i owoców kasztanowca, żołędzi, wywijasów z żołędziami, wywijasów z kasztanami. Wszystko to lekko opatuliła sizalem. Na górze umiejscowiła beżową aksamitną wstążkę i voilà.

Projektantka nie użyła żadnych mediów i farb, wszystko jest stonowane i w naturalnym kolorze. Teraz tylko mały tealight na baterię i można cieszyć się wspaniałym widokiem martwej natury.

Latarenka sama w sobie jest urocza, a przyozdobiona w te cudowną kolekcję stanowić będzie miły akcent w domu. Możecie ją również wykorzystać jako praktyczny i piękny prezent dla nauczyciela waszego dziecka.


Hello,

Although the autumn weather can be annoying - sometimes it is rainy or windy outside the window, we still try to look at it more optimistically. As a result, we are looking for a pleasant shelter and prepare a slightly cozier setting for the house. Soft pillows or blankets are moving, we take knitted napkins from the sideboard and put lanterns in the windows.

Today Kristina - KĆscrapbooking comes to you with the proposal of such a lantern.

Kristina built the lantern from scratch from ready-made elements glued with bookbinding glue. Then, from sheets 06 and 10 'Pumpkin Seed' collection sister brand Lexi Design, she cut out appropriate elements and then glues them. She also used a chipboards sheet to arrange the composition - Hello autumn, chestnut people, chestnut hello autumn, acorns hello autumn, layered ornaments with acorns, ornaments with chestnuts. She wrapped it all lightly with sisal. At the top she placed a beige velvet ribbon and voilà.

The designer did not use any thin media or paints, everything is subdued and in a natural color. Now only a small battery teelight and you can enjoy the wonderful view of the still life.

The lantern itself is charming, and decorated with this wonderful collection, it will be a nice accent at home. You can also use it as a practical and beautiful gift for your child's teacher.Kristina użyła: / Kristina used:


Mamy nadzieję, że nasze jesienne inspiracje przypadną Wam do gustu.

We hope you liked our autumn inspirations.

DT Laserowe LOVE