piątek, 30 września 2022

Różowy exploding box z okazji chrztu
Pink exploding box for baptism


Witajcie!

Chrzty nieodłącznie kojarzą nam się z takim atrybutami jak biała szatka, chrzcielnica, czy też świeca, ale przecież prezent na tę okoliczność, dla maluszka, niekoniecznie musi być z nimi związany. Pamiątka chrztu, może mieć też nieco inną, bardziej dziecięcą odsłonę.

 Upominek, jaki przygotowała Magda - Lulaczkowo na chrzest właśnie taki jest. 

Zobaczcie co pisze o nim Magda : "Zamiast tradycyjnej kartki postawiłam na bardzo ciekawą i efektowną formę przestrzenną, czyli exploding boxa. W sklepiku Laserowe Love znajdziecie mnóstwo uroczych tekturek 3D o tematyce dziecięcej, które wspaniale sprawdzą się w tego typu projektach. Ja tym razem wybrałam tekturkę konika na biegunach, którego ozdobiłam materiałowymi kwiatuszkami oraz tekturowym cytatem „Patrz na świat oczami dziecka”. Box w pięknych pastelowych różach i beżach powstał z kolekcji „Sweet Baby Girl” siostrzanej marki Lexi Design, a dokładnie z arkusza nr 10. Dodatkowo na ściankach umieściłam grafiki z tej samej kolekcji - arkusze nr 01 i 04. Wybrałam śliczną malutką dziewczynkę, wózeczek oraz misia, które cudownie wpasowały się w klimat całej kompozycji. Całość ozdobiłam odrobiną złotego papieru lustrzanego, a na wieczku przypięłam różową satynową kokardę. Na froncie boxa umieściłam dodatkowo grafikę misia z arkusza nr 10 kolekcji "Vintage Baby Girl" ".


Hello Friends!

Baptisms are inherently associated with such attributes as a white robe, baptismal font or a candle, but a gift for this occasion, for a baby, does not necessarily have to be associated with them. The baptism souvenir may also have a slightly different, more childlike, version.

 The gift that Magda - Lulaczkowo prepared for baptism is just like that.

See what Magda writes about it: "Instead of a traditional card, I put on a very interesting and effective spatial form that is exploding box. In the Laserowe Love store you will find a lot of cute 3D chipboards with a children's theme, which will work great in this type of project. This time I chose a rocking horse chipboard, which I decorated with fabric flowers and a chipboard inscription "Look at the world through the eyes of a child'.The box in beautiful pastel pinks and beiges was created from the "Sweet Baby Girl" collection from sister brand Lexi Design, and more precisely from sheet no.10In addition, on the walls I placed graphics from the same collection - sheets no. 01 and 04. I chose a beautiful little girl, a pram and a teddy bear, which perfectly fit the atmosphere of the entire composition. I decorated the whole thing with a bit of gold mirror paper, and on the lid I pinned a pink satin bow. On the front of the box I additionally placed a graphic of a teddy bear from sheet 10 of the "Vintage Baby Girl" collection ."

Magda użyła: / Magda used:

Prawda, że słodki? / Isn't it sweet?
Jeśli wykonacie exploding boxa wg projektu Magdy, koniecznie pochwalcie się nią w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe LOVErs.
If you make a exploding box to Magda's design, be sure to share it in our inspiration group on FB - Laserowe LOVErs.

poniedziałek, 26 września 2022

Nietuzinkowy upominek dla nauczyciela
A unique gift for the teacher


Witajcie Kochani,

Za nami pierwsze wywiadówki, zebrania rodziców, zbiórki na nadchodzące wydarzenia klasowe. Rodzice często nie mają pomysłu, co ich dziecko powinno wręczyć swojemu nauczycielowi w Dniu Edukacji Narodowej potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.

Przyjęło się, że tego dnia wręczamy nauczycielom dowody wdzięczności za trud wniesiony w edukację i wychowanie naszych dzieci. Tylko co wybrać spośród tylu dostępnych przedmiotów? Co będzie odpowiednie i jedyne w swoim rodzaju, aby nauczyciel miał cudną pamiątkę? Co mu przypomni o dzieciach z klasy pierwszej bądź ósmej?

Rozwiązanie znalazła Aneta - Manufaktura Anetyw ramach swojej inspiracji na blogu Laserowe Love,  pokazuje Wam, w jaki prosty sposób możemy nadać “drugie życie” prostym przedmiotom, które mogą być praktycznym i zarazem efektownym prezentem dla nauczyciela. 

Wykorzystując kolekcję "Indiana" Aneta ozdobiła drewniany organizer na długopisy oraz mały notatnik. 

Organizer okleiła arkuszem 05, imitującym drewno w kolorze turkusowo-fioletowym. Z arkusza 06 z dodatkowymi elementami wycięła żółtą rozetę. Wybrała również tekturkę rozetę Lalima Indiana, którą pomalowała fioletowym i różowym tuszem. Na to wszystko nakleiła wyciętego jelenia z arkusza 05

Gotowy notes okleiła arkuszem 03, następnie z podartych kawałków arkuszy 03 ułożyłam kompozycję, na której umieściła wycięte rozety z arkusza 06 oraz tekturkę łapacz snów z sową. Tekturkę pomalowała fioletowym i różowym tuszem. 

Mała porada - Możecie te arkusze swobodnie zamienić na 01 i 04, gdzie wizualnie stworzycie podobną kompozycję, lub także skorzystać z kolekcji podobnej kolorystycznie np.  "Love Llama" na arkuszu 02 ma prześliczne wianki, a "Easter Bunny" na arkuszu 02 kolorowe koła.


The first parents' meetings, and fundraisers for upcoming class events are behind us. Parents often have no idea what their child should hand over to their teacher on the National Education Day, usually known as the Teacher's Day.

It has been established that on that day we are handing out to teachers the token of gratitude for the effort put into the education and upbringing of our children. But what to choose from among the many available items? What will be appropriate and unique for the teacher to have a wonderful memento? What will remind him of the children in class one or eight?

The solution was found by Aneta - Manufaktura Anety, as part of her inspiration on the Laserowe Love blog, she shows you how we can easily give a "second life" to simple objects that can be practical and effective gifts for the teacher.

Using the "Indiana" collection, Aneta decorated a wooden organizer for pens and a small notebook.

She wrapped the organizer with sheet 05, imitating turquoise-purple wood. She cut a yellow rosette from sheet 06 with additional elements. She also chose a chipboard Lalima Indiana rosette, which she painted with purple and pink ink. On all this she stuck a cut deer from sheet 05.

She covered the finished notebook with sheet 03, then from the torn pieces of sheets 03 I made a composition, on which she placed the cut rosettes from sheet 06 and a chipboard dream catcher with an owl. She painted the chipboard with purple and pink ink.

A little tip - you can easily replace these sheets with 01 and 04, where you will visually create a similar composition, or use a collection of similar colors, eg "Love Llama" on sheet 02 has beautiful wreaths, and "Easter Bunny" on sheet 02 has colorful circles.
Aneta użyła: / Aneta used:

Propozycja użycia: / Suggestion for use:


piątek, 23 września 2022

Jesienna latarenka
Autumn lantern


 Witajcie, 

Choć jesienna aura potrafi dokuczyć-za oknem nieraz bywa deszczowo, czy wietrznie, to my i tak staramy się spojrzeć na nią bardziej optymistycznie. Co za tym idzie, poszukujemy przyjemnego schronienia i tworzymy nieco przytulniejszą oprawę domu. W ruch idą miękkie poduchy czy koce, z kredensu wyciągamy dziergane na drutach serwetki, a w oknach stawiamy latarenki.

Dziś właśnie z propozycją takiej latarenki przychodzi do Was Kristina-KĆscrapbooking.

Kristina zbudowała latarnię od podstaw z gotowych elementów sklejonych klejem introligatorskim. Następnie z arkuszy 06 i 10 kolekcji 'Pumpkin Seed' siostrzanej marki Lexi Design powycinała odpowiednie elementy, po czym je przykleiła. Do ułożenia kompozycji wykorzystała również tekturki – Witaj jesieni, kasztanowych ludzików, liści i owoców kasztanowca, żołędzi, wywijasów z żołędziami, wywijasów z kasztanami. Wszystko to lekko opatuliła sizalem. Na górze umiejscowiła beżową aksamitną wstążkę i voilà.

Projektantka nie użyła żadnych mediów i farb, wszystko jest stonowane i w naturalnym kolorze. Teraz tylko mały tealight na baterię i można cieszyć się wspaniałym widokiem martwej natury.

Latarenka sama w sobie jest urocza, a przyozdobiona w te cudowną kolekcję stanowić będzie miły akcent w domu. Możecie ją również wykorzystać jako praktyczny i piękny prezent dla nauczyciela waszego dziecka.


Hello,

Although the autumn weather can be annoying - sometimes it is rainy or windy outside the window, we still try to look at it more optimistically. As a result, we are looking for a pleasant shelter and prepare a slightly cozier setting for the house. Soft pillows or blankets are moving, we take knitted napkins from the sideboard and put lanterns in the windows.

Today Kristina - KĆscrapbooking comes to you with the proposal of such a lantern.

Kristina built the lantern from scratch from ready-made elements glued with bookbinding glue. Then, from sheets 06 and 10 'Pumpkin Seed' collection sister brand Lexi Design, she cut out appropriate elements and then glues them. She also used a chipboards sheet to arrange the composition - Hello autumn, chestnut people, chestnut hello autumn, acorns hello autumn, layered ornaments with acorns, ornaments with chestnuts. She wrapped it all lightly with sisal. At the top she placed a beige velvet ribbon and voilà.

The designer did not use any thin media or paints, everything is subdued and in a natural color. Now only a small battery teelight and you can enjoy the wonderful view of the still life.

The lantern itself is charming, and decorated with this wonderful collection, it will be a nice accent at home. You can also use it as a practical and beautiful gift for your child's teacher.Kristina użyła: / Kristina used:


Mamy nadzieję, że nasze jesienne inspiracje przypadną Wam do gustu.

We hope you liked our autumn inspirations.

DT Laserowe LOVE

poniedziałek, 19 września 2022

Elegancki prezent na ślub
Elegant wedding gift


Witajcie!

Wybieracie się na eleganckie wesele na sali bankietowej? Czas mija nieubłaganie, a jeszcze nie macie pomysłu co podarować w prezencie? Nic strasznego, ponieważ znamy rozwiązanie! Iza OdRęki specjalnie dla Was prezentuje doskonale stonowany duet utrzymany w ciepłych barwach jesieni. Duet tworzą pudełko na życzenia oraz na trunek.


     Pierwsze pudełko zostało swtorzone tak, aby pomieścić kartkę DL oraz pieniążki, ale jeśli wybraliście inną opcję np. vocher na zakupy, również będzie ono stanowić odpowiednią oprawę prezentu. Zostało ono przygotowane z arkusza nr 01 i 02 kolekcji 'Pumpkin seed', na którym Iza umieściła przeszycia. Jego centralną część stanowi przecudna, koronkowa tekturka potraktowana brązowym embossingiem, a na niej na banerku widnieje napis. Całość pięknie podreśliły kwiaty przygotowane za pomocą stempla ze środeczkami oraz listki odbite na kalce, nadając bardzo eleganckiego charakteru. Dodatkowo kompozycję wzbogacają delikatne ażurowe oraz małe pełne listki. Poniżej kompozycji kwiatowej znalazł się także odbity za pomocą stempla napis 'Młodej Parze'.

Aby cały komplet był spójny, drugie pudełko wykonano z tych samych arkuszy, umieszczając tym razem tekturkę z różami i te same kwiaty.  


Hello!

Are you going to an elegant wedding in the banquet hall? Time passes inexorably, and you still have no idea what to give as a gift? Nothing terrible because we know the solution! Iza OdRęki, especially for you, presents a perfectly subdued duo in warm colors of autumn. The duo consists of a box for wishes and a drink. The first box was designed to accommodate a DL card and coins, but if you chose another option, e.g. a vocher for shopping, it will also be a suitable setting for your gift. It was prepared from sheets no. 01 and 02 of the 'Pumpkin seed' collection, on which Iza placed the stitching. Its central part is a wonderful, lacy chipboard treated with a brown embossing, with an inscription on the banner. The whole was beautifully emphasized by flowers prepared with a stamp with the inside and leaves imprinted on tracing paper, giving a very elegant character. In addition, the composition is enriched with delicate openwork and small full leaves. Below the floral composition there is also a stamped inscription 'Young Couple'.

To make the whole set coherent, the second box is made of the same sheets, this time with a chipboard with roses and the same flowers.


Iza użyła: / Iza used:Zachęcamy do wizyt na Laserowe LOVErs, gdzie możecie pochwalić się Waszymi pracami!

We encourage you to visit Laserowe LOVErs, where you can show off your work!