poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Inspirowane naturą / Inspired by nature

Witajcie po słonecznym weekendzie!
Przyroda zdecydowanie ożywiła się w ostatnich tygodniach, więc nikogo chyba nie zdziwi to, że czujemy się zainspirowani do tworzenia prac pełnych kolorów i kwiatów. Wprawdzie ja po kwiatowe motywy sięgam przez cały rok, ale teraz jakoś szczególnie miło mi się z nimi pracuje.
A zwłaszcza z kolekcją "Indiana", z której wykonałam kilka kartek. Do ich stworzenia użyłam elementów wyciętych z arkuszy oraz wchodzących w skład kolekcji pasków. A prezentują się one tak:
Welcome to the sunny weekend!
Nature has definitely revived in recent weeks, so no one is surprised that we feel inspired to create works full of colors and flowers. Although I use floral motifs throughout the whole year, but now I am particularly pleased to work with them.
And especially with the collection "Indiana" from which I made several pages. To create them, I used elements cut from sheets and included in the strip collection. And they look like this:

Wykorzystane materiały:
I used:


  
  
  

Pozdrawiam

2 komentarze: