czwartek, 19 kwietnia 2018

Wyniki wyzwania #13 / Challenge results #13

Z opóźnieniem, ale w końcu ogłaszamy wyniki wyzwania #13, które nosiło tytuł "Wielkanocne pisanki". Dziękujemy za zgłoszenie prac, wiemy, że przed świętami trudno było znaleźć czas na twórcze działania. Po obradach naszego jury wygrana wędruje do...
With delay, but finally we announce the results of challenge # 13, which was called "Easter eggs". Thank you for submitting your projects, we know that it was difficult to find time for creative activities before Easter. After the proceedings of our jury, the win goes to...

Ania and quilling


Zobaczcie, jak się prezentuje zwycięska praca:
See how the winning project presents:


Dla Zwyciężczyni mamy pamiątkowy banerek i nagrodę, po którą trzeba się zgłosić pod adres:
For the winner we have a banner and an award, which must be reported to:
laserowe2love@gmail.com.


Dziękujemy za wszystkie zgłoszone prace i zapraszamy na aktualnie wyzwanie #14:
Thank you for all the entries and welcome to the current challenge #14:

7 komentarzy: