poniedziałek, 22 lipca 2019

Cards with wreath stamp/Kartka z wiankowym stemplem


  Hi everyone!
Witajcie wszyscy!

   One of my favorite type of stamps is wreath stamps. It's very easy to build a card using only one such stamp. I want to share with you two cards I made with same stamp. I was using beautiful and detailed rubber stamp from Laserowe Love - Stempel gumowy - Wianek z konwaliami - First Love.

Jednym z moich ulubionych rodzajów stempli są wianki. Stworzenie kartki używając tylko jednego takieg stempla jest bardzo łatwe. Chcę podzielić się z Wami dwiema kartkami, które zrobiłam tym samym stemplem. Użyłam pięknego i szczegółowego stempla od Laserowe Love.


   It's a quite big stamp, but perfect for cardmaking, as you can see it can be on card as a focal element. I start my first card by stamping wreath in a centre of a white card panel (5 1/2 x 4 1\4, 14 x 11 cm). For stamping I used Memento black ink, Copic friendly ink and  I colored my wreath with alcohol markers. I used only few shades of markers to avoid mess on the tiny images.  I embellish my card using pink, green and glitter yellow Nuvo drops.

Jest to dość duży stempel, ale idealny do robienia kartek. Jak widzicie może być to główny element kartki. Zaczęłam moją pierwszą kartkę stemplując na środku białą bazę ((5 1/2 x 4 1\4, 14 x 11 cm). Do  stemplowania użyłam czarnego tuszu Memento, tuszu Copic friendly i pokolorowałam mój wianek alkoholowymi markerami. Użyłam tylko kilku odcieni markerów by uniknąć bałaganu na malutkim obrazku. Ozdobiłam moją kartkę używając różowych, zielonych i połyskujących żółtych kropelek Nuvo.
For my second card I cut a card panel of a green cardstock and start stamping wreath from the center and next I stamped on corners. This time I use white pigment ink for stamping. I add a bit of color on my wreath with Copic markers. If you want to color image on a dark cardstock you have to use dark shades of medium you use.
  At last I add white dots with white gel pen.

Do mojej drugiej kartki wycięłam bazę z zielonego bloku i zaczęłam stemplować wianek od środka a następnie w rogach kartki. Tym razem użyłam białego pigmentu tuszu do stemplowania. Dodałam troszeczkę koloru na mój wianek markerami Copic. Jeśli chcesz kolorować obrazek na ciemniej bazie, musisz użyć ciemnych odcieni mediów, których używasz. Na koniec dodałam białe kropeczki białym żelowym pisakiem.Soon I will share two more "wreath" cards using Laser Love papers - First Love, so stay tooned!

Wkrótce podzielę się dwiema „wiankowymi” kartkami używając kolekcji  First Love, więc bądźcie czujni!

Have a great day!
Udanego dnia!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz