sobota, 5 października 2019

Baby girl card for christening / Karta dziewczynka do chrztu

Christening is one of the most important moments of newborn child and it deserves a pretty card with some nice words, right? Let's have a look on my newest baby card :) 

Chrzest jest jednym z najważniejszych momentów noworodka i zasługuje na ładną kartkę z kilkoma miłymi słowami, prawda? Spójrzmy na moją najnowszą kartę dla dziecka :)


I created a pink pop-up card with a little angel in front. And of course an envelope, too.
Stworzyłem różową wyskakującą kartę z małym aniołem z przodu. I oczywiście również koperta.

I made an interesting detail on the card - "flying" stars :)
Zrobiłem interesujący szczegół na karcie - "latające" gwiazdy :)I used: / Użyłem:I hope you like my today's work and try to create some pretty projects with our baby collections, too ;)
Mam nadzieję, że podoba Ci się moja dzisiejsza praca i spróbuj stworzyć piękne projekty z naszych kolekcji dla dzieci. ;)

1 komentarz: