poniedziałek, 21 października 2019

Summer albums "Nautical Holidays" / Albumy letnie "Nautical Holidays"

Summer is already gone but it's nice to remember it through photos from holidays. Have you got your summer album done? Or are you waiting for an inspiration? Here it comes ;)

Lato już minęło, ale miło jest je zapamiętać dzięki zdjęciom z wakacji. Czy masz już gotowy album letni? A może czekasz na inspirację? Oto nadchodzi ;)


I created two albums from Nautical Holidays collection. One is in cream-blue colours and one in red-cream colours.

Stworzyłem dwa albumy z kolekcji Nautical Holidays. Jeden jest w kremowo-niebieskim kolorze, a drugi w czerwono-kremowym.





Chipboard frames in beach theme are simple the best. The fit perfectly to these papers.
Ramy z płyt wiórowych w tematyce plażowej są proste najlepsze. Idealnie pasuje do tych papierów.




I used: / Użyłem:




I hope I inspire you to make some pretty summer albums with Laserowe Love's summer collections  for your holiday photos :)

Mam nadzieję, że zainspiruję cię do stworzenia pięknych letnich albumów z letnimi kolekcjami Laserowe Love na Twoje zdjęcia z wakacji :)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza