piątek, 5 sierpnia 2022

Błyskawiczny albumik na okrągło
Instant album over and over

 Witajcie!

Mam niesamowitą przyjemność opisywać dla Was dzisiaj swój własny projekt.
Tutaj Anna Ferens, Wasza copywriterka, znana jako ArtAni :)
Zapraszam do wspólnego tworzenia!
Zobaczycie mini album na mini zdjęcia z mini aparatu, za to z całkiem dużym potencjałem!
Mam nadzieję, że tym kolorowym i nieco szalonym akcentem zachęcę Was
do wykorzystywania kolekcji 'Watermelon Summer' i 'Watermelon Friends'
w Waszych wakacyjnych działaniach scrapowych! 

Niedawno postanowiłam stworzyć album pozwalający zachować pamiątkowe zdjęcia
z letniego wypoczynku, ale w naprawdę niewielkim formacie. Ten jest tak mały, że zmieści się
w kieszeni! A wszystko dzięki arkuszowi z tagami do wycięcia, który wpadł mi w ręce
jako pierwszy... Zakochałam się w jaskrawych kolorach i od razu poczułam przypływ
twórczej energii. Okazało się, że tradycyjne papiery 30x30cm pięknie uzupełniają grafiki
i kolejne tagusie na paskach, które skrzętnie wykorzystałam. Wycięłam też wszystko z okładki
i zaczęła się przygoda z komponowaniem całości.
Duże tagi posłużyły jako maty na zdjęcia, wycięte elementy za ich uchwyty.
Małe tagi okleiłam z jednej strony jasnym papierem, by móc dokonać opisów
sąsiadujących zdjęć, dodatkowo postarałam się, by każdy mały i duży element miały
wspólne cechy. Wszystkie zawieszki przedziurawiłam i zamknęłam metalowym kółkiem,
przeplotłam kolorowymi wstążkami, by zwiększyć efekt feerii barw.
Okładki ozdobiłam perełkami w płynie, imitującymi krople wody i arbuzowego soku.
(Małe wycięte arbuzy również połyskują soczyście.) Na przedniej dodałam jeszcze albumową
tekturkę
w wersji mini, pokrytą pudrami do embossingu. Prawdę mówiąc, gdy uzupełnia się album zdjęciami, można stracić rachubę stron i tylko większe zdobienie jest w stanie przykuć
naszą uwagę na tyle, by stwierdzić, że znów jesteśmy przy okładce ;)Hello! 

It is my great pleasure to describe my own project for you today.
Anna Ferens here, your copywriter, known as ArtAni :) Feel free to create together!
You will see a mini album for mini photos from a mini camera, but with quite a lot of potential!
I hope that I will encourage you with this colorful and slightly crazy accent to use
the 'Watermelon Summer' and 'Watermelon Friends' collections
in your summer scrap activities!
 

Recently, I decided to create an album that allows me to keep souvenir photos
from a summer vacation, but in a really small format. This one is so small it can fit
in the pocket! And all thanks to the tag sheet that fell into my hands I was the first ...
I fell in love with bright colors and felt the tide right away creative energy. It turned out
that traditional 30 x 30 cm papers beautifully complement the graphics and another mini tags
on the straps, which I carefully used. I also cut everything out of the cover and the adventure
with composing the whole began. Large tags served as photo mats, cut-out elements for their
handles. I stuck the small tags on one side with light paper, so that I could make descriptions
the adjacent photos; in addition, I made sure that each small and large element had shared
traits. I punctured all the pendants and closed them with a metal ring, I interlaced with colorful
ribbons to increase the effect of a blaze of colors. I decorated the covers with liquid pearls
imitating drops of water and watermelon juice. (Small cut watermelons also sparkle juicy.)
I added an album
chipboard in a mini version on the front, covered with embossing powders.
To tell the truth, when you complete an album with photos, you can lose the count of pages
and only a larger decoration is able to catch our attention enough to say we're back
on the cover;)
 

  
 
 
 
Użyłam: / I used:
 
 
 
 
 
 
 


 

Po więcej inspiracji zapraszamy na Laserowe LOVErs,
gdzie śmiało możecie pokazywać swoje prace!

For more inspiration, visit Laserowe LOVErs,
where you can show your works with confidence!

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz