środa, 17 sierpnia 2022

Podkładka pod kubek z hdf- krok po kroku
HDF cup coaster- step by step

Witajcie!

Beata Olszewska- Rybka, czyli nasza edukatorka Koraliki Beaty,
przygotowała dla Was samouczek, jak wykonać przydatną podkładkę pod kubek,
opartą na bazie hdf i będącą malutkim dziełem sztuki użytkowej.
Jest to na tyle proste, że możecie zaangażować do tego dzieci,
które na pewno z radością podejmą wyzwanie i może zechcecie wspólnie
pochwalić się osiągnięciami na Laserowe LOVErs?


Hello!

Beata Olszewska- Rybka, or our educator Koraliki Beaty,

has prepared a tutorial for you, on how to make a useful mug coaster,
based on HDF,
which is a tiny work of applied art.
It is so simple that you can involve your children
,
who will surely take up the challenge with joy and maybe you will like it
together
show off your achievements at Laserowe LOVErs?

 1.  Przygotuj potrzebne materiały: koło hdf, farby, klej, złotko w papierku.

1. Prepare the necessary materials: HDF wheel, paints, glue, gold in a piece of paper.
 
 
 
 
 2. Malujemy bazę 2x wybranym kolorem.
 
 2. We paint the base 2x with the selected color.
 
 3. Nakładamy kolor czarny- także 2x.

3. We put black color - also 2x.


 
 

4. Splashujemy jaśniejszy kolor. Chcemy, żeby było sporo małych kleksów,
w tym celu dodajemy do farby odrobinę wody i używamy pędzla o krótkim włosiu.

4. Splash a lighter color. We want a lot of little blots, to do this, add a little water
to the paint and use a short-haired brush
.
 


 
 
5. Nakładamy klej tam, gdzie chcemy przykleić złotko. Naklejamy złotko.
Po wyschnięciu miziamy palcem w celu usunięcia nadmiaru złotka
lub tych fragmentów, które się słabiej przykleiły.

5. We put the glue where we want to stick the gold. We stick gold.
After it is dry, lick it with a finger to remove the excess gold

or those fragments that are less sticky.
 
 


 
 
 Gotowa podkładka będzie na pewno miłą pamiątką twórczo spędzonego czasu!

The ready-made coaster will surely be a nice souvenir of your creative time!


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz