poniedziałek, 26 września 2022

Nietuzinkowy upominek dla nauczyciela
A unique gift for the teacher


Witajcie Kochani,

Za nami pierwsze wywiadówki, zebrania rodziców, zbiórki na nadchodzące wydarzenia klasowe. Rodzice często nie mają pomysłu, co ich dziecko powinno wręczyć swojemu nauczycielowi w Dniu Edukacji Narodowej potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.

Przyjęło się, że tego dnia wręczamy nauczycielom dowody wdzięczności za trud wniesiony w edukację i wychowanie naszych dzieci. Tylko co wybrać spośród tylu dostępnych przedmiotów? Co będzie odpowiednie i jedyne w swoim rodzaju, aby nauczyciel miał cudną pamiątkę? Co mu przypomni o dzieciach z klasy pierwszej bądź ósmej?

Rozwiązanie znalazła Aneta - Manufaktura Anetyw ramach swojej inspiracji na blogu Laserowe Love,  pokazuje Wam, w jaki prosty sposób możemy nadać “drugie życie” prostym przedmiotom, które mogą być praktycznym i zarazem efektownym prezentem dla nauczyciela. 

Wykorzystując kolekcję "Indiana" Aneta ozdobiła drewniany organizer na długopisy oraz mały notatnik. 

Organizer okleiła arkuszem 05, imitującym drewno w kolorze turkusowo-fioletowym. Z arkusza 06 z dodatkowymi elementami wycięła żółtą rozetę. Wybrała również tekturkę rozetę Lalima Indiana, którą pomalowała fioletowym i różowym tuszem. Na to wszystko nakleiła wyciętego jelenia z arkusza 05

Gotowy notes okleiła arkuszem 03, następnie z podartych kawałków arkuszy 03 ułożyłam kompozycję, na której umieściła wycięte rozety z arkusza 06 oraz tekturkę łapacz snów z sową. Tekturkę pomalowała fioletowym i różowym tuszem. 

Mała porada - Możecie te arkusze swobodnie zamienić na 01 i 04, gdzie wizualnie stworzycie podobną kompozycję, lub także skorzystać z kolekcji podobnej kolorystycznie np.  "Love Llama" na arkuszu 02 ma prześliczne wianki, a "Easter Bunny" na arkuszu 02 kolorowe koła.


The first parents' meetings, and fundraisers for upcoming class events are behind us. Parents often have no idea what their child should hand over to their teacher on the National Education Day, usually known as the Teacher's Day.

It has been established that on that day we are handing out to teachers the token of gratitude for the effort put into the education and upbringing of our children. But what to choose from among the many available items? What will be appropriate and unique for the teacher to have a wonderful memento? What will remind him of the children in class one or eight?

The solution was found by Aneta - Manufaktura Anety, as part of her inspiration on the Laserowe Love blog, she shows you how we can easily give a "second life" to simple objects that can be practical and effective gifts for the teacher.

Using the "Indiana" collection, Aneta decorated a wooden organizer for pens and a small notebook.

She wrapped the organizer with sheet 05, imitating turquoise-purple wood. She cut a yellow rosette from sheet 06 with additional elements. She also chose a chipboard Lalima Indiana rosette, which she painted with purple and pink ink. On all this she stuck a cut deer from sheet 05.

She covered the finished notebook with sheet 03, then from the torn pieces of sheets 03 I made a composition, on which she placed the cut rosettes from sheet 06 and a chipboard dream catcher with an owl. She painted the chipboard with purple and pink ink.

A little tip - you can easily replace these sheets with 01 and 04, where you will visually create a similar composition, or use a collection of similar colors, eg "Love Llama" on sheet 02 has beautiful wreaths, and "Easter Bunny" on sheet 02 has colorful circles.
Aneta użyła: / Aneta used:

Propozycja użycia: / Suggestion for use:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz