poniedziałek, 19 lutego 2018

Kopertówka inaczej / A different envelope card - Tutorial

Witajcie!
Jedną z ciekawszych form kartkowych są kopertówki. Szczególnie popularne są te z okazji Ślubu, gdyż dziś prezent ślubny ma bardzo często formę pieniężną, a kopertówka to idealny sposób na piękne podarowanie takiego prezentu.
Klasyczna kopertówka składana jest na kształt podłużnej koperty z arkusza papieru 30x30 cm i przewiązywana wstążką. Ja jednak robię je inaczej. Po pierwsze, nie lubię wiązać wstążek. Jestem perfekcjonistką, a najzwyczajniej w świecie kokardy nie wychodzą mi tak ładne, jak bym tego oczekiwała. Staram się więc ich unikać. Po drugie, taka forma po prostu podoba mi się bardziej. Zobaczcie mój sposób na kopertówkę.

Hello!
One of the most interesting card forms are envelope cards. Especially popular are those on the occasion of the wedding, because today a wedding gift is very often a cash form, and a 
envelope card is the perfect way to beautifully gift such a gift.
The classic 
envelope card is folded into the shape of an oblong envelope from a 30x30 cm paper sheet and tied with a ribbon. However, I do them differently. First of all, I do not like to tie ribbons. I am a perfectionist, and the bowels simply do not look as nice to me as I would expect. So I try to avoid them. Secondly, I just like this form more. See my way for a  envelope card.


Do jej wykonania potrzebujemy:
- 1 arkusz A4 papieru wizytówkowego,
- papier do scrapbookingu (ja użyłam kawałka Lavender Date 01 oraz Paska - Lavender Date 02 dołączonego do zestawu),
- ulubione dodatki: kwiaty, tekturki, sznurek i inne,
- dziurkacz brzegowy,
- klej, nożyczki, taśma dwustronna/kosteczki dystansowe.

To do it, we need:
- one sheet of A4 business card paper,
- scrapbooking paper (I used a piece of Lavender Date 01 and Belt - Lavender Date 02 attached to the set),
- favorite accessories: flowers, chipboards, string and others,
- edge hole punch,
- glue, scissors, double-sided tape / spacers.
Zaczynamy od przygotowania bazy: arkusz białego papieru w formacie A4 bigujemy (ja używam do tego bigownicy z miarką w calach), według poniższego wzoru:
We start with the preparation of the base: we scored a sheet of white paper in A4 size (I use for this
Crafts Scoring Board with a measure in inches), according to the following formula:Pozostały pasek odcinamy. Krawędź boku naszej kopertówki po prawej stronie wycinamy dziurkaczem brzegowym.
We cut off the remaining strip. The edge of the side of our envelope card on the right side is cut with the edge punch.Pozostały pasek docinamy do szerokości około 5 cm i również bigujemy według następującego wzoru:
The remaining strip is cut to a width of about 5 cm and also scored according to the following formula:Opaskę łączymy kawałkiem taśmy dwustronnej.
We connect the band with a piece of double-sided tape.


Sklejamy kopertówkę, jak na poniższym zdjęciu, tworząc w ten sposób kieszonkę na wkładkę pieniężną i życzenia.
We glue the envelope card as in the picture below, thus creating a pocket for money insert and wishes.


Teraz przygotowujemy papier do obklejenia bazy. Wycinamy elementy o wymiarach pasujących do naszej kopertówki i obklejamy nimi bazę oraz opaskę.
Now we are preparing paper for sticking the base. We cut out elements with dimensions matching our envelope card and cover them with the base and the band.Jak możecie zauważyć, na tym etapie jest widoczna linia łączenia końców opaski. Jednak w kolejnym kroku część, moim zdaniem, najprzyjemniejsza, czyli ozdabianie. Tworzymy kompozycję, która doskonale zakryje to miejsce. Ja wybrałam białą serwetkę, na której umieściłam tekturkę W dniu Ślubu w otoczeniu kwiatów. A oto gotowa praca:
As you can see, at this stage the line connecting the ends of the band is visible. However, in the next step, the part, in my opinion, the most pleasant, or decorating. We create a composition that perfectly covers this place. I chose the white napkin on which I put the cardboard On the wedding day the  surrounded by flowers. Here is a ready job:A jakie są Wasze ulubione formy kartek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu!
And what are your favorite forms of cards? Let me know in a comment!

Wykorzystałam:
I used:

http://www.laserowelove.pl/pl/p/Tekturka-Napis-W-dniu-Slubu-w-wianku-Simple-Wedding/2277 http://www.laserowelove.pl/pl/p/Papier-30x30-cm-Lavender-Date-01-Laserowe-LOVE-/2424 http://www.laserowelove.pl/pl/p/Pasek-Lavender-Date-02-%2C-Laserowe-LOVE-/2426

  Ciepło pozdrawiam!
Warm greetings!

1 komentarz: