piątek, 21 stycznia 2022

Babcina maszyna do szycia
Grandma's sewing machine

  Witajcie!

Dziś Dzień Babci - święto ustanowione 21 stycznia dla podziękowania babciom za ich opiekę i bezinteresowną miłość. Kto może, pędzi dziś do babci z życzeniami, prezentami, kwiatami. Kto nie może, dzwoni. A osoby takie jak ja, które już nie mają babci, wspominają najpiękniejsze chwile spędzone z nią, kiedy jeszcze była... Choć ja od lat celebruję Dzień Babci z moimi dziećmi. 

To dobry moment na złożenie życzeń naszym kochanym Babciom, Babuniom. Niech nam żyją w zdrowiu jak najdłużej. Niech nie bolą je kolana, na które tak chętnie siadają wnuczęta. Niech serca mają nadal tak pełne miłości, a głowy tak pełne pomysłów na zabawy.

Dziękujemy dziś Babciom za wszystkie cudowne wspomnienia dzieciństwa. Za wycałowane i wychuchane każde zdarte kolano. Za przygotowywanie naszych ulubionych smakołyków. Za miliony całusów i przytulasów.

Hello Friends!

Today in Poland is Grandmother's Day - a holiday established on 21st January to thank grandmothers for their care and selfless love. Whoever can, rushes to their grandmother today with wishes, gifts, flowers. Those who cannot, call. And people like me, who no longer have a grandmother, remember the most beautiful moments spent with her when she was still around... Although I have been celebrating Grandmother's Day with my children for years. 

It's a good time to wish our dear grandmas and grannys. May they live as long as possible in good health. May their knees, which the grandchildren are so eager to sit on, not hurt. May their hearts continue to be so full of love and their heads so full of ideas for fun.

Thank you, Grandmas, for all the wonderful memories of childhood. For kissing and cuddling every skinned knee. For preparing our favourite treats. For the millions of kisses and hugs.

***********

Jakie są Wasze wspomnienia związane z babciami? Ja miałam tylko jedną. Druga zmarła, kiedy byłam bardzo mała. Babcia Marysia często pojawia się w moich wspomnieniach pochylona nad maszyną do szycia, przy której powstawało wszystko, co nam wnukom się zamarzyło.

What are your memories of your grandmothers? I only had one. The other one died when I was very young. Grandma Marysia often appears in my memories leaning over the sewing machine, which created everything our grandchildren dreamed of.


Paulina MaloMalo.pl zaczarowała naszą maszynę hdf we wspomnienie starej babcinej maszyny do szycia. Ale możecie wykonać taką w prezencie dla krawcowej czy każdej miłośniczki starych sprzętów czy poprostu zakochanej w projektach mixed-mediowych.

Baza maszyny HDF została postarzona metalicznymi farbami akrylowymi i porporiną. Trójwymiarowe zdobienia powstały poprzez zastosowanie masek i pasty strukturalnej oraz koronki. Całość została chlapnięta białym splashem.

Paulina MaloMalo.pl has enchanted our hdf machine into a memory of her grandma's old sewing machine. But you can make one as a gift for a seamstress or any lover of old equipment or just in love with mixed-media projects.

The HDF machine base has been aged with metallic acrylic paints and porporina. Three-dimensional decorations were created by using masks and structural paste and lace. The whole was splashed with white splashes.Paulina użyła / Paulina used:1 komentarz: