sobota, 1 stycznia 2022

Prezentacja naszego Design Team na rok 2022
Presentation of our new Design Team for 2022

Witajcie! 

"Z Nowym Rokiem, nowym krokiem" mówi powiedzenie. My w Laserowe Love podeszliśmy bardzo serio do tego tematu. Nowy Rok rozpoczynamy wielką rewolucją w naszym Design Team. 

Poznajcie drużynę Laserowe Love, która w 2022 roku będzie Was inspirować swoimi pracami - projektantki, dzielić się swoją wiedzą - edukatorki i zachwycać pięknymi zdjęciami naszych tekturek, HDF, stempli i papierów - fotografki. A za odpowiednią oprawę słowną zadba skryba.

Zapraszamy na stronę naszego DT , gdzie możecie poznać każdą z nich.

Hello! We say in Poland "With the New Year, a new step". We at Laserowe Love have taken this topic very seriously. We are starting the New Year with a great revolution in our Design Team. Meet the Laserowe Love team, which in 2022 will inspire you with their inspirations - designers, share their knowledge - educators and delight with beautiful photos of our papers - photographers. And the copywriter will take care of the appropriate wording. Please visit our Design Team website, where you can get to know each girlAle, żeby coś mogło się zacząć, coś innego musi się skończyć. Dziś żegnamy Dziewczyny, które współtworzyły sukces Laserowe Love we wcześniejszym Design Team.


Małgosiu, Izo, Sarah, Olgo, Jagodo, Ulo, Justyno


Dziękujemy za Wasze serce włożone w rozwój Laserowe Love, które widzieliśmy w każdej Waszej inspiracji i w każdym napisanym słowie. Do zobaczenia!


But for something to begin, something else has to end. Today we say goodbye to the Girls who contributed to the success of Laserowe Love in the previous Design Team.

Małgosia, Iza, Sarah, Olga, Jagoda, Ula, Justyna

Thank you for your heart in the development of Laserowe Love, which we have seen in each of your inspirations and in each written word. 

We ❤ You!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz