wtorek, 25 stycznia 2022

Egzotyczny kameleon hdf
Exotic hdf chameleon

Witajcie!

Kiedy zima daje nam się we znaki, a oczy męczy monotonna biel, warto ożywić otoczenie kolorami. Pomocne w stworzeniu energetycznej dekoracji do domu będą bazy HDF Laserowe Love.

Nasza projektantka Marzena - Macarena z tęsknoty za wiosną i soczystymi kolorami natury stworzyła egzotycznego kameleona. Marzena zadbała o oddanie prawdziwej struktury ciała kameleona, wypełniając dwuwarstwową bazę HDF kulkową treścią. Do ubarwienia gada użyła mnóstwa farb, mgiełek, past, złota w płynie. Papiery Laserowe Love z kolekcji Coffee Time z motywem desek stworzyły sugestywne tło, dodatkowo wzbogacone wyciętymi liśćmi z kolekcji Lexi Design "Leaves"

Hello Friends!

When the winter is getting on our nerves and our eyes are tired of monotonous whiteness, it's worth reviving our surroundings with colors. Helpful in creating energetic decoration for your home will be HDF Laserowe Love bases.

Our designer Marzena - Macarena longing for spring and juicy colors of nature created an exotic chameleon. Marzena took care to reflect the real structure of the chameleon's body, filling the two-layer HDF base with ball content. She used lots of paints, mists, pastes and liquid gold to colour the reptile. Laserowe Love papers from the Coffee Time collection with a board motif created an evocative background, additionally enriched with cut-out leaves from the Lexi Design "Leaves" collection.
Jeśli nabraliście ochoty na wykonanie takiej dekoracji, zapraszamy na fotokurs:
If you want to create such a decoration, we invite you to a photocourse:

  • W pierwszym kroku pokryjcie obie części bazy HDF cienką warstwą białego gesso i zostawcie do wyschnięcia. Jako, że HDF ma śliską powierzchnię, dla bezpieczeństwa lepiej użyć gesso, żeby mieć pewność, że kolejne media będą lepiej przyczepione do powierzchni. 
In the first step, cover both parts of the HDF base with a thin layer of white gesso and let it dry. As HDF has a slippery surface, it is better to use gesso to make sure that the subsequent media will adhere better to the surface.

`    
  • Następnie ażurową część kameleona pomalujcie farbami akrylowymi, mniej więcej mając wizję docelowo użytych kolorów. Zróbcie to przed sklejeniem obu części, żeby uniknąć ewentualnych problemów z przypadkowym odklejeniem kulek podczas malowania. 
Then paint the openwork part of the chameleon with acrylic paints, more or less having a vision of the target colors. Do this before you glue the two parts together to eliminate problems with accidentally peeling the balls off while painting.

  • Po wyschnięciu farb, sklejcie obie części. 
After the paints have dried, glue the two parts of the HDF base together. 


  • Dolną część pokryjcie solidną warstwą gel medium i posypcie kilkoma rozmiarami mikrokulek, wciskając je w miarę możliwości w warstwę klejącą. 
Coat the lower part with a solid layer of gel medium and sprinkle with several sizes of microspheres, pressing them into the adhesive layer as much as possible.  • Teraz możecie oddać się kolorowemu szaleństwu. Możecie zrobić to jak Marzena, która najpierw spryskała kulki mgiełkami i wysuszyła nagrzewnicą. Następnie delikatnie, cienkim pędzelkiem dodawała gdzieniegdzie warstwy farb i wosków.
Jeśli kurs zainspiruje Was do stworzenia własnej wersji kameleona, koniecznie pochwalcie się efektami. Oznaczcie nas w swoich SM i dodajcie swoją pracę w naszej grupie inspiracyjnej na FB - Laserowe Lovers.

Now you can enjoy the colorful madness. You can do it like Marzena, who first sprayed the balls with mists and dried them with a heater. Then gently, with a thin brush she added layers of paints and waxes in some places.
If the course inspires you to create your own version of the chameleon, be sure to share your results. Mark us in your SM and add your work in our inspiration group on FB - Laserowe Lovers.Marzena użyła / Marzena used:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz