niedziela, 16 stycznia 2022

Uskrzydlona ramka HDF
Winged hdf frame

Witajcie!

Z czym kojarzy się Wam styl steampunk? Wizualnie dominują elementy mechaniczne - trybiki, zębatki. Mogą im towarzyszyć motywy fantastyczne lub metaforyczne: skrzydła, serca, kwiaty.
Steampunk to kontrastowe postrzeganie nowoczesności, techniki i czynników ludzkich, tajemniczych.
Taki kontrast zauważymy w debiutanckiej inspiracji naszej projektantki Angélique Boule de scrap. Angélique sięgnęła po naszą hdf-ową ramkę z ornamentem, na której ułożyła uskrzydloną kompozycję pełną naszych tekturek. Powstał projekt mixed-mediowy z zastosowaniem różnych technik: malowania, tuszowania, embossingu, stemplowania. Co nieczęsto spotykane - klimatom vintage i steampunk towarzyszą metaliczne kolory.
Mixed media to zwykle wiele warst, różne preparaty. Nasze bazy hdf i tekturki doskonale znoszą malowanie, nakładanie kolejnych warstw, nagrzewanie, moczenie, suszenie.

Hello Friends!

What do you associate steampunk style with? Mechanical elements dominate visually - cogs, gears. They can be accompanied by fantastic or metaphorical motifs: wings, hearts, flowers.
Steampunk is a contrasting perception of modernity, technology and human, mysterious factors.
Such a contrast can be seen in the debut inspiration of our designer Angélique Boule de scrap. Angélique reached for our hdf ornament frame, on which she arranged a winged composition full of our chipboards. The result was a mixed-media project using various techniques: painting, inking, embossing and stamping. What's unusual - vintage and steampunk atmosphere is accompanied by metallic colors.
Our hdfelements and chipboards are just perfect for mixed-media. You can paint them, add many layers, heat them up, wet them, dry them and they are still in perfect shape.

Angelique użyła / Angelique used:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz