wtorek, 18 stycznia 2022

Zestaw kartek na Chrzest Święty
Christening card set

Witajcie!

Chrzest Święty to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny. Rodzice chrzestni 
i zaproszeni goście chcą złożyć życzenia opieki bożej w jak najpiękniejszej formie. Najczęściej wybór pada na kartkę, która staje się unikalną pamiątką tego wyjątkowego dnia. Dla jednych na takiej kartce - dla podkreślenia rangi i charakteru wydarzenia - nie może zabraknąć symboli sakramentu chrztu. Inni wybierają kartki z elementami nawiązującymi do dzieciństwa. W naszej ofercie znajdziecie szeroki wybór tekturek dedykowanych sakramentowi chrztu, które spełnią oczekiwania obu grup.
W swojej pierwszej inspiracji dla Laserowe Love Magda Lulaczkowo przygotowała kartki na chrzest dla dziewczynki w 3 różnych formatach. Do ozdobienia każdej z kartek wykorzystała wspaniałe tekturki Laserowe Love, napis „Mój Chrzest Święty”, tekturkę z zestawu ornamentów, a także ażurowe listeczki piwonii.  Magda postawiła na grafiki dziecięce, przez co kartki są bardzo podobne, ale dzięki tekturkom każda jest niepowtarzalna.
Tekturkom Laserowe Love towarzyszą papiery Lexi Design. I to aż z czterech kolekcji - Vintage Baby Girl, Mysterious Unicorn, Shabby Winter, Fairy Tales. Te kartki są wspaniałym dowodem tego, że nasze tekturki tworzą wymarzony duet z papierami Lexi Design, że kolekcje papierów i tekturek świetnie uzupełniają się kolorystycznie i stylistycznie.

Hello Friends!

Christening is a very important event in every family's life. Godparents and invited guests want to express their wishes for God's care in the most beautiful form possible. Most often the choice falls on a card, which becomes a unique souvenir of this special day. For some, such a card - to emphasize the rank and nature of the event - can not miss the symbols of the Sacrament of Baptism. Others choose cards with elements referring to childhood. In our offer you will find a wide selection of chipboards dedicated to the sacrament of baptism, which will meet the expectations of both groups.

In her first inspiration for Laserowe Love Magda Lulaczkowo prepared christening cards for a girl in 3 different formats. To decorate each of the cards she used gorgeous Laserowe Love chipboards, the inscription "My Christening", chipboard from the ornament set and also openwork peony leaves.  Magda decided to use children's graphics, so the cards are very similar, but thanks to the chipboard each is unique.

Laserowe Love chipboards are accompanied by Lexi Design papers. And that's from as many as four collections - Vintage Baby Girl, Mysterious Unicorn, Shabby Winter, Fairy Tales. These cards are a great proof that our chipboards create a dream duet with Lexi Design papers, that collections of papers and chipboards perfectly complement each other in color and style.


Magda użyła / Magda used:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz