piątek, 30 marca 2018

Mały album na zdjęcia / Small Photo Album

Witam wszystkich.
Dzisiaj chciałam wam pokazać album na zdjęcia, który wykonałam pod wpływem impulsu. Oprócz tego, że jestem zwariowana na punkcie mixed mediów, mam również bzika na punkcie szczurów Tak, mam szczurki i mam ich 7, a ten album powstał specjalnie dla nich.
Hello all.
Today I wanted to show you a photo album which I made on the impulse. In addition to being crazy about mixed media, I'm also crazy about rats. Yes, I have rats actually 7, and this album was made especially for them.

Bazę albumu wykonałam z karftowych baz do kartek o formacie 10x15 cm, a sam album ma wymiary 12x17 cm i pomieści 40 zdjęć. Metoda bindowania to hidden hindge, ma 6 kart a w każdej kieszeni ma dodatkową matę. To tyle z informacji technicznych, zajrzyjmy do środka.
I made the base of the album from craft bases for cards with the format 10x15 cm, and the album itself has dimensions 12x17 cm and will accommodate 40 photos. The binding method is hidden hindge, has 6 cards and has an additional mat in each pocket. That's it for technical information, let's look inside.
Do ozdobienia mojego albumu wykorzystałam papiery z czterech kolekcji. Wiem, szalone. Jednak mimo, że pomieszałam papiery z tylu kolekcji, album jest spójny, bo papiery Laserowe Love można dowolnie mieszać, a i tak wszystko będzie do siebie pasować, bo papiery się pięknie uzupełniają.
Znajdziecie tu papiery z kolekcji 'Be with Me', 'Beige and Green', 'Lily Flower' i 'Coffee Time'.
To decorate my album, I used papers from four collections. I know, crazy. However, even though I mixed up the papers from so many collections, the album is consistent, because Laserowe Love can be mixed freely, and everything will match, because the papers are beautifully complementary.
You will find here the papers from the 'Be with Me', 'Beige and Green', 'Lily Flower' and 'Coffee Time' collections.Tekturki zostały zembossowane złotym pudrem marki WOW a pochodzą z kolekcji 'Emma and Billy'.
The chipboards were embossed with WOW gold powder and comes from the 'Emma and Billy' collection.

Starałam się zachować różnorodność układu elementów na kartach Znajdziemy tu otwierane książeczki, wodospady, belly band'y, otwierane tagi, kieszenie czy zwykłe miejsca na zdjęcie. Okrągłe maty są na okrągłe małe zdjęcia.
I tried to preserve the diversity of the arrangement of elements on the cards. We can find here opened books, waterfalls, belly bands, opened tags, pockets or ordinary places for a photo. Round mats are round small photos.

Chciałam nadać albumowi puszystości, więc użyłam gazy i sizalu w niektórych miejscach, a dodatkowo pozaginałam i postrzępiłam papier.
I wanted to make the album fluffy, so I used gauze and sisal in some places, and additionally I stuck and frayed the paper.
Użyłam:
I used:

      

       

        Mam nadzieję,że dotrwaliście do końca postu i że podobało się wam to co tu zobaczyliście.
Życzę wam miłego dnia  i pozdrawiam.
I hope that you lasted until the end of the post and that you liked what you saw here.
I wish you a nice day and best regards.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza