czwartek, 15 marca 2018

Ptasie trele / Bird talk

Witajcie,
Kartka na ślub, to praca w której wykorzystałam  kolekcję "Be with Me".
Hello,
My work today is a wedding card in which I used the collection "Be with Me".

Do wykonania tła kartki użyłam papierów Be with Me - 03.  Natomiast z paska Pasek-Be-with-Me-02 wycięłam kwiaty róży i napis, a z paska Pasek-Be-with-Me-03 ptaszki. Wszystkie elementy ułożyłam na bazie, a następnie za pomocą kostek dystansowych nakleiłam na kartkę, tworząc tym samym efekt 3D.
I used papers to make the background of the card Be with Me - 03. However, from the Pasek-Be-with-Me-02, I cut the rose flowers  and the inscription, and from the strip Belt-Be-with-Me-03, birds. I put all the elements on the base, and then with the help of distance cubes I put on the card, creating a 3D effect. 
 Materiały wykorzystane w tym projekcie:
The materials I used in this project:

  Be with Me   Laserowe LOVE.jpg    

Do zobaczenia!
Regards!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz