niedziela, 20 stycznia 2019

Dream diary / Dziennik do marzeń

Hi guys!
Today I have a brand new inspiration for you. I created a dream diary from Indiana collection. This collection contains motives of dreamcatchers, feathers, butterflies, flowers and leaves. Its colours are purple, mustard yellow and turquoise. What an atypical and lovely combination, right? :)

Cześć!
Dziś mam dla ciebie zupełnie nową inspirację. Stworzyłem pamiętnik marzeń z kolekcji Indiana. Ta kolekcja zawiera motywy łapaczy snów, piór, motyli, kwiatów i liści. Jego kolory są fioletowe, musztardowe i turkusowe. Co za nietypowe i piękne połączenie, prawda? :)


Some people like to write their dreams and nightmares in the diary and this notebook is made for this with its theme. 

Niektórzy ludzie lubią pisać swoje marzenia i koszmary senne w dzienniku, a ten notatnik jest stworzony do tego ze swoim motywem.


The cover of notebook is decorated by a dreamcatcher chipboard, butterflies and flowers (from paper collection), enamel dots, paper flowers and stickers.

Okładkę notebooka zdobi dreamcatcher chipboard, motyle i kwiaty (z kolekcji papieru), kropki emalii, papierowe kwiaty i naklejki.Inside of the notebook you find two pockets with tags and sheets where you can write down your dreams. On the sheets there's a picture of dreamcatcher, too.

Wewnątrz notebooka znajdują się dwie kieszenie z metkami i prześcieradłami, w których możesz zapisać swoje marzenia. Na prześcieradłach widnieje także zdjęcie dreamcatchera.
I used: / Użyłam:


Keep calm and dream on. ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz