sobota, 12 stycznia 2019

FAMOSE DU SPAGHI ..MADE IN ITALY | By Sabrina

Cześć przyjaciele ... dzisiaj zapewniam ci towarzystwo małym postem i moją całkowicie włoską kartą LOL ...
Tutaj, we Włoszech, jesteśmy wielkimi konsumentami pizzy i spaghetti ... Jestem bardziej za spaghetti niż pizzę, a dzisiaj też je wkładam na moją kartę!
W niedzielę będziemy świętować urodziny mojego starszego brata ... a ta karta odzwierciedla to w 100%!

Hello friends ... today I keep you company with a small post and my all-Italian card LOL ...
Here in Italy we are big eaters of pizza and spaghetti ... I'm more for spaghetti than pizza, and today I also put them on my card!
Sunday we will celebrate the birthday of my big brother ... and this card reflects it to 100%!


Aby stworzyć moją kartę, chciałem czegoś dowcipnego, użyłem cyfrowego znaczka, bajecznego papieru Papier 30x30 cm - Czas kawy - 04 Laserowe LOVE i płyty wiórowej Tekturka - Noże! Przecięłam karty w trzy kwadraty i skleiłem je razem, a następnie dodałem Tekturka - Noże, naciągnąłem krawędź piórem technicznym i napisałem "słynny du spaghi", który po rzymsku oznacza FACCIAMOCI DUE SPAGHETTI (LOL) i moja karta jest gotowi życzyć mojemu starszemu bratu wszystkiego najlepszego

To create my card I wanted something witty, I used a digital stamp, the fabulous Papier 30x30 cm paper - Coffee Time - 04 Laserowe LOVE and the chipboard Tekturka - Noże! I cut the cards in three squares and I glued them together, then I added Tekturka - Noże, drawn the edge with the technical pen and written "famous du spaghi" that in roman means FACCIAMOCI DUE SPAGHETTI (LOL) and my card is ready to wish my big brother happy birthday
I USED: 

XOXO SABRINA

VIDEO TUTORIAL EXTRA POST -  MINI ALBUM WITH PAPER ARTIC SWEETIES: 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz