wtorek, 8 stycznia 2019

Pregnancy journals / Dzienniki ciąży

Hi everybody!
Laserowe Love's vintage baby collections have no competition and I found another type of projects where I can use them! It's no secret that some future moms love to write their thoughts into their personal journal during pregnancy and added the sono pictures to them. And I created two practical pregnancy journals where the future moms have a lot of space to write their thoughts and also a few pockets and envelopes for inserting the pictures of an unborn baby. 
Let's take a look ;)

Cześć wszystkim!
Kolekcje Vintage baby nie mają konkurencji i znalazłem inny rodzaj projektów, w których mogę z nich korzystać! Nie jest tajemnicą, że niektóre przyszłe mamy kochają pisać swoje myśli w swoim osobistym czasopiśmie w czasie ciąży i dodawały do nich zdjęcia sono. I stworzyłem dwa praktyczne dzienniki ciąży, w których przyszłe mamy mają dużo miejsca, aby napisać swoje myśli, a także kilka kieszeni i kopert do wstawiania zdjęć nienarodzonego dziecka.

Spójrzmy ;)This journal is a great memory of pregnancy where the future mom can write whatever she wants (her thoughts, moods and other stuff) and insert baby pictures from a doctor, professional pregnancy photos, lists of favourite baby names, business cards of favourite baby shops, little pregnancy book from a doctor and so on. 

Ten dziennik to wspaniałe wspomnienie ciąży, w której przyszła mama może pisać, co chce (jej myśli, nastroje i inne rzeczy) i wstawiać zdjęcia dziecka od lekarza, zdjęcia zawodowej ciąży, listy ulubionych imion dziecka, wizytówki ulubionych sklepów dla dzieci , mała książka ciążowa od lekarza i tak dalej.


I decorated these journals with lovely pictures from vintage baby collections, chipboards, paper lace, flowers, enamel dots and stickers. I also made 3 dividers which separate three trimesters from each other.

Udekorowałem te dzienniki pięknymi zdjęciami z kolekcji dla dzieci, płyt wiórowych, papieru, koronek, kwiatów, kropek i naklejek. Zrobiłem również 3 przegródki, które oddzielają trzy trymestry od siebie.


I used: / Użyłam:
I hope you like them :) It's a great gift for a friend, sister or sister-in-law who is expecting a baby. :)

Mam nadzieję, że je lubisz :) To świetny prezent dla przyjaciela, siostry lub szwagierki, która spodziewa się dziecka. :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz