poniedziałek, 14 maja 2018

Nowości! Kolekcja "Vintage Baby" / What's New! "Vintage Baby" collection

Już za chwileczkę, już za momencik świętować będziemy Dzień Matki, a wkrótce potem Dzień Dziecka oczywiście. Prace dedykowane mamom już powoli pojawiają się na naszym blogu, a kolekcja "Vintage Trip", którą prezentowaliśmy tydzień temu, świetnie się sprawdza przy ich tworzeniu. Natomiast dziś pragniemy przedstawić Wam kolejne nowości, właśnie związane z dzieciństwem.
In just a minute, we will celebrate Mother's Day in a little while, and soon afterwards, Children's Day, of course. Works dedicated to mothers are slowly appearing on our blog, and the collection "Vintage Trip", which we presented a week ago, works great when creating them. However, today we would like to introduce you to new novelties, just related to childhood.

Vintage Baby
papiery do scrapbookingu
scrapbooking papers


to dwie kolekcje papierów o podobnych wzorach, różniące się kolorystyką. Jak wskazuje nazwa każdej z nich, jedna jest dedykowana bardziej do prac chłopięcych, druga - do dziewczęcych. Ale całkiem prawdopodobne jest, że uznacie, iż błękit bardziej pasuje na album dla dziewczynki, i odwrotnie. Wszak w twórczości najważniejsza jest swoboda wyboru! A, uwierzcie, jest z czego wybierać! Papiery mają wspaniałe wzory w nieco zgaszonych, typowych dla stylu vintage, kolorach. Arkusze pokryte zostały damaskami, kropkami, balonikami oraz grafikami przedstawiającymi retro zabawki. Ale co Wam będę opowiadać! Zobaczcie to sami!
these are two collections of papers with similar patterns, differing in their colors. As the name of each of them indicates, one is dedicated more to boys' work, the other to girls. But it's quite likely that you'll find that the blue is more suited to a girl's album, and vice versa. After all, creativity is the most important choice! And, believe me, there is a lot to choose from! The papers have wonderful patterns in slightly dulled, typical for vintage style, colors. Sheets were covered with damasks, dots, balloons and graphics depicting retro toys. But what will I tell you! See it yourself!
Oto poszczególne arkusze:
Here are the individual sheets:

    

Paski z motywami retro zabawek, wśród których znalazły się wspaniałe lale:
Stripes with retro toy motifs, among which were wonderful dolls:

      Wzory powtarzają się, różni je w zasadzie kolorystyka:
Patterns are repeated, they differ basically in color:

  
  

Na paskach zabawki w "męskim" stylu:
On the toy belts in the "masculine" style:

      

Jak widzicie, kolekcja wyróżnia się oryginalną kolorystyką. Z pewnością wykorzystacie ją nie tylko do prac o charakterze dziecięcym. Już jutro zapraszamy Was na bloga po pierwsze inspiracje. Od razu też zapowiadamy - to jeszcze nie koniec papierowych nowości w Laserowe LOVE! Zaglądajcie do nas często, aby niczego nie przegapić!
As you can see, the collection is distinguished by the original colors. You will certainly use it not only for children's work. Tomorrow we invite you to the blog for the first inspiration. We also announce immediately - this is not the end of paper news in Laserowe LOVE! Stay tuned to us often so you do not miss anything!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz