piątek, 1 stycznia 2021

Nowy Design Team na rok 2021
New Design Team for 2021

Witajcie w Nowym Roku!
My rok 2021 witamy nowym składem naszego Design Teamu. 13 zdolnych dziewczyn będzie Was inspirować przez najbliższe 12 miesięcy. My nie możemy już doczekać się ich projektów, a Wy? Jesteśmy pewni że to będzie kreatywny rok, pełen zdjęć cudnych projektów, transmisji na żywo, konkursów i świetnej zabawy. A oto one! 

Hello in the New Year!
We welcome 2021 with the new composition of our Design Team. 13 talented girls will inspire you for the next 12 months. We are looking forward to their projects, and you? We are sure it will be a creative year, full of photos of wonderful projects, live broadcasts, competitions and great fun. Here they are!


*****
Ula Piątkowska jest z nami już od jakiegoś czasu. Na Facebooku znajdziecie ją jako Scrapu-Craft Ula Piątkowska, a konto na Instagramie możecie znaleźć tutaj. Jej przygoda z papierem zaczęła się 4 lata temu, kiedy zrobiła pierwszego boxa dla siostrzenicy. Odnalazła swoją pasję w scrapbookingu, który pochłonął ją bez reszty. Uwielbia tworzyć exploding boksy wypchane zrobionymi przez siebie kwiatami.

Ula Piątkowska has been with us for some time. On Facebook you can find her as Scrapu-Craft Ula Piątkowska, and you can find her Instagram account here. Her adventure with paper began 4 years ago when she made the first box for her niece. She found her passion in scrapbooking, which absorbed her completely. She loves to create exploding boxes stuffed with flowers she made.


*****
Ewelina Janiak jest osobą pełną pasji, otwartą na nowe wyzwania. Scrapbookingiem zajmuje się od około 5 lat. Interesuje się też florystyką, ogrodnictwem i wystrojem wnętrz. Pracuje zawodowo w administracji i kadrach, a oprócz tego prowadzi własną działalność związaną ze scrapbookingiem i florystyką. W sieci możecie ją znaleźć jako Formica-Dekoracje.

Ewelina Janiak is a passionate person, open to new challenges. She has been dealing with scrapbooking for about 5 years. She is also interested in floristry, gardening and interior design. She works professionally in administration and human resources, and also runs her own business related to scrapbooking and floristry. You can find her online as Formica-Dekoracje.


*****
Sarah Rosesarah jest z nami kolejny rok. Zaczęła tworzyć 10 lat temu i tworzy głównie w technice mixed media. Mama dwójki dzieci, bardzo inspiruje ją to, co ją otacza. Lubi pracować z HDF, tagami, drewnem, plastikiem, wszystko to łączy się w piękne projekty. Uwielbia też używać papierów, tuszy, tekturek i kwiatów. 

Sarah Rosesarah is with us for another year. She started scraping 10 years ago and she mainly scrap mixed media. Mom of two children. She is inspired a lot by her surroundings. HDF support, tag, wood, plastic, everything goes. She love to use papers, inks, chipboards and flowers.


*****
Olga Bielska jest twórcą i instruktorem technik rękodzielniczych takich jak scrapbooking, mixed media i kwiaty z foamiranu. Od lat jest zaangażowana w różne przedsięwzięcia kreatywne. Jest też autorką wielu samouczków i kursów, które można znaleźć m.in. na jej kanale YouTube. Jest oddana swojej pasji, uwielbia zarażać nią innych. Nie wyobraża sobie życia bez tworzenia. Obecnie jest właścicielką firmy Olga Bielska Warsztaty Artystyczne. Prowadzi warsztaty stacjonarne i on-line.

Olga Bielska is the creator and instructor of handicraft techniques such as scrapbooking, mixed media and foamiran flowers. She has been involved in various creative projects for years. She is the author of many tutorials and courses that can be found, among others on her YouTube channel. She is devoted to her passion, she love to share it with others. She cannot imagine her life without creating. Currently, she is the owner of the Olga Bielska Artistic Workshop. She runs stationary and on-line workshops.


*****
Beata Olszewska-Rybka jest też znana jako Koraliki Beaty. Tworzy manualnie od wielu lat. Zaczęło się biżuterią i zabawą Art Clayem. Potem był sutasz i decoupage. W międzyczasie zamarzyła zrobić album na teksty własnych dzieci i tak oto powstał jej pierwszy projekt. I tak się kręci - scrapbooking, biżuteria, decoupage i mix media.

Beata Olszewska-Rybka is also known as Koraliki Beaty. She has started her handmade adventure a few years ago with her first earings and Art Clay works. Than she has tried soutache and decoupage. In the meantime she dream started about small album for her kids. Here we go now: scrapbooking, jewellery, decoupage and mix-media.


*****
Ula Koj przygodę ze scrapbookingiem rozpoczęła 5 lat temu od prostych kartek. Podglądając koleżanki zapragnęła czegoś więcej... W pracowni pojawiły się farby, stemple, gesso eitd. I tak z miłości do papieru zrodziła się ta do mixmedia.

Ula Koj started her adventure with scrapbooking 5 years ago with simple cards. Peeping at her friends she wanted something more... In the studio there were paints, stamps, gesso etc. And so out of love for paper the one for mixmedia was born.


*****
Ewa Kuraś, Le Secret Art Eve, rękodziełem zajmuje się od zawsze. Pierwsze, proste prace scrapbookingowe tworzyła już 10 lat temu. Uwielbia tworzyć kartki, albumy i ostatnio pokochała mixed media i tworzenie w większym formacie. Jej mottem życiowym jest to, że w twórczości wszystko jest możliwe – trzeba tylko zaufać swojej wyobraźni i intuicji.

Ewa Kuraś, Le Secret Art Eve, has always been dealing with handicrafts. She created her first, simple scrapbooking works 10 years ago. She loves creating cards, albums and has recently fallen in love with mixed media and larger format creation. Her life motto is that everything is possible in creativity - you just need to trust your imagination and intuition.


*****
Justyna Gielar-Machlarz, w sieci jako Papierowy Kącik Jenny, pierwsze kartki zaczęła robić prawie 8 lat temu, potem były warsztaty i doskonalenie swoich umiejętności. Uwielbia podejmować wszelkie papierowe formy ozdób, dekoracji i upominków dla rodziny, przyjaciół i znajomych.

Justyna Gielar-Machlarz, on the web as Papierowy Kącik Jenny, started making her first cards almost 8 years ago, then there were workshops and improving her skills. She loves to make all kinds of paper ornaments, decorations and gifts for family, friends and acquaintances.


*****
Jagoda Szczęsna, JagodowyProjekt, swoje nowe hobby - scrapbooking - odkryła i pokochała 4 lata temu. Uwielbia tworzyć kartki, ale wykonuje również prace w technikach mix media i decupage. Głównie prowadzi warsztaty stacjonarne i on-line. 

Jagoda Szczęsna, JagodowyProjekt, discovered and fell in love with her new hobby - scrapbooking - 4 years ago. She loves creating cards, but she also works in mix media and decupage techniques. She mainly runs stationary and on-line workshops.


*****
Izabela Weron swoje prace lubi podpisywać nickiem – ARTIZA. Jest nauczycielką i szczęśliwą żoną. Od zawsze ważne miejsce w jej życiu zajmuje sztuka i rękodzieło, ale od kilku lat zajmuje się aktywnie scrapbookingiem, a właściwie cardmaking to jej ulubiona forma twórczości. Najbardziej lubi tworzyć kartki okolicznościowe, albumy, pudełka, LO, blejtramy przy użyciu mix mediów, kwiatów, koronek, wstążek i tekturek. Przez ostatnie lata pracowała bardzo intensywnie, rozwijając swoje umiejętności. Dzisiaj może powiedzieć, że choć potrafi już wiele, to ciągle szuka nietypowych form, niebanalnych pomysłów... Jak sama mówi: "Twórcza praca w kreatywnym miejscu przy użyciu tak wspaniałych produktów otworzy przede mną kolejne nowe horyzonty". Od prawie 10 lat prowadzi aktywnie bloga izaweron.blogspot.com i współpracuje z wieloma firmami projektowymi.

Izabela Weron likes to sign her works with the nickname - ARTIZA. She is a teacher and a happy wife. Art and handicraft have always been an important part of her life, but for several years she has been actively scrapbooking, or actually cardmaking is her favorite form of creativity. She likes to create greeting cards, albums, boxes, LOs, stretchers using a mix of media, flowers, lace, ribbons and chipboards. Over the past years, she has been working very intensively, developing her skills. Today she can say that, although she can do a lot, she is still looking for unusual forms, original ideas ... As she says herself: "Creative work in a creative place using such wonderful products will open up new horizons for me". For almost 10 years she has been actively running the blog izaweron.blogspot.com and cooperating with many design companies.


*****
Paulina Pomochaczi MaloMalo.pl jest z nami od roku. Kartki tworzy od 15 lat, a scrapbooking skradł jej serce trzy lata temu, w efekcie czego porzuciła maszynę do szycia. Kreatywna od urodzenia, uwielbia wyzwania i zgłębianie nowych technik. To ucieleśnienie chaosu i pozytywnej energii. Na Instagramie znajdziecie ją tutaj. Najczęściej robi kartki i exploding boxy, ale doskonali się także w sztuce albumowania.

Paulina Pomochaczi MaloMalo.pl has been with us for a year. She has been creating postcards for 15 years, and scrapbooking stole her heart three years ago, as a result of which she abandoned the sewing machine. Creative from birth, loves challenges and exploring new techniques. It is the embodiment of chaos and positive energy. You can find it on Instagram here. Most often he makes cards and exploding boxes, but also excels in the art of albums.


*****
Kristína Čepčeková uwielbia scrapbooking od 8 lat i cały swój wolny czas poświęca tworzeniu. Jej ulubione projekty to różnego rodzaju kartki, exploding boxy, książki z przepisami i albumy. Uwielbia produkty Laserowe Love i Lexi Design. Uwielbia koty, Harry'ego Pottera, styl vintage, karmelową kawę i czekoladę.

Kristína Čepčeková loves scrapbooking for 8 years and she spends all her free time with crafting. Her favourite projects are different types of cards, exploding boxes, recipe books and albums. Her most favourite brands with scrapbook material are Laserowe Love and Lexi Design. Other important information about her: she loves cats, Harry Potter, vintage style, caramel coffee and chocolate.


*****
I na koniec, Małgorzata Janocha, która tworzy jako DecoRuru. Scrapbookingiem zajmuje się od prawie 3 lat, a nieco dłużej tworzy techniką decoupage. Jej projekty są zazwyczaj pełne kwiatów, które zwykle tworzy sama. Wykonuje też albumy na zdjęcia i nietypowe formy kartek. Uwielbia prowadzić transmisje na żywo i dzielić się pasją z innymi. Jest koordynatorem naszego DT.

And finally, Małgorzata Janocha, who creates as DecoRuru. She has been scrapbooking for almost 3 years, and a little longer has been creating with the use of decoupage technique. Her designs are usually full of flowers that she creates by herself. She also makes photo albums and unusual forms of cards. She loves to live stream and share her passion with others. She is the coordinator of our DT.


*****
Z niecierpliwością czekamy na to, czym zaskoczą nas dziewczyny. Już jutro pojawią się pierwsze inspiracje 2021 roku. Miłego dnia!
Zespół Laserowe LOVE

We are looking forward to what the girls will surprise us with. The first inspirations of 2021 will appear tomorrow. Have a nice day!
Laserowe LOVE Team

1 komentarz: